"ปรเมศวร์" ขอบคุณทุกคะแนนเสียงเลือกเป็น "นายกเมืองพัทยา" คนใหม่ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"ปรเมศวร์" ขอบคุณทุกคะแนนเสียงเลือกเป็น "นายกเมืองพัทยา" คนใหม่

การเมือง
23 พ.ค. 65
10:58
1,149
Logo Thai PBS
"ปรเมศวร์" ขอบคุณทุกคะแนนเสียงเลือกเป็น "นายกเมืองพัทยา" คนใหม่
"ปรเมศวร์" ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ไว้วางใจเลือกเป็นนายกเมืองพัทยาคนใหม่​และโหวตให้สมาชิกสภาเมืองพัทยาชนะทุกเขต พร้อมเดินหน้าทำงาน "ต่อยอด​ ต่อเนื่อง" 4 เป้าหมาย 15 นโยบาย หลอมรวมพลังทุกๆฝ่าย ผลักดันให้พัทยาเป็นบ้านที่น่าอยู่สำหรับทุกคน

วันนี้ (23 พ.ค.2565) ภายหลังทราบผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครหมายเลข 1 กลุ่มเรารักพัทยา เปิดเผยว่า ขอขอบคุณชาวเมืองพัทยาทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่​ 22​ พ.ค. ไม่ว่าจะเลือกใครก็ล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือ ต้องการเห็นการพัฒนาเมืองพัทยาที่ดีขึ้น

ดังนั้น การที่กลุ่มเรารักพัทยาได้รับความไว้วางใจจากประชาชนแบบยกทีมทุกเขต ก็สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของกลุ่มเรารักพัทยา ซึ่งมีทั้งคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมพลังและคนรุ่นใหญ่ที่มากประสบการณ์ มาเป็นตัวแทนของคนพัทยาและขับเคลื่อนการทำงานใน 4 เป้าหมาย 15 นโยบาย ภายใต้แนวทาง “Better Pattaya ต่อยอด ต่อเนื่อง เพื่อเมืองพัทยาที่ดีขึ้น” อย่างดีที่สุดในทุกนโยบาย และพร้อมแก้ปัญหาเร่งด่วนของเมืองพัทยาขณะนี้

มาตรการเร่งด่วน ที่จะต้องเร่งดำเนินการ ก็คือเรื่องเศรษฐกิจ รายได้ ปากท้องของคนเมืองพัทยา การป้องกันและรับมือปัญหาน้ำท่วมขัง และบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาการขุดเจาะสาธารณูปโภคที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนเมืองพัทยาและภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ทั้งหมดจะก้าวสู่มิติใหม่ในการแก้ปัญหา พัฒนาเมืองพัทยาให้ราบรื่นและมีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

สุดท้าย ผมเชื่อมั่นว่า หลังการเลือกตั้งผ่านพ้นไปแล้ว ทุกคนไม่ว่าจะเลือกพรรคใดก็จะกลับมามีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นพลังในการผลักดันพัทยาของเราให้ก้าวไปข้างหน้า โดยช่วงเวลา 4 ปีนับจากนี้ ผมพร้อมทุ่มเทสรรพกำลัง ทำให้พัทยากลับมามีความหวัง เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด ด้วยกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การทำงานแบบมืออาชีพ สร้างเมืองพลวัตรใหม่ที่เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง

รวมทั้งเชื่อมต่อการบริหารจัดการและงบประมาณร่วมกับระดับชาติ จังหวัด และท้องถิ่น ยกระดับความเชื่อมั่นทางธุรกิจ การค้า การลงทุน ในฐานะมหานครศูนย์กลางแห่ง EEC ที่ผลประโยชน์ ตกถึงมือทุกคนได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม ผมพร้อมทำงานให้ทุกคนบนเจตนารมณ์การพัฒนา เพื่อให้พัทยาเป็นเมืองนานาชาติ เป็นบ้านที่น่าอยู่ และก้าวสู่เมืองแห่งโอกาสสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง