คัดกรอง "ฝีดาษลิง" คนเดินทางจากประเทศเสี่ยงระบาดเข้าไทย

สังคม
24 พ.ค. 65
10:51
999
Logo Thai PBS
คัดกรอง "ฝีดาษลิง" คนเดินทางจากประเทศเสี่ยงระบาดเข้าไทย
เจ้าหน้าที่คัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงพบ "ฝีดาษลิง" ระบาด เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดในไทย

วันนี้ (24 พ.ค.2565) เฟซบุ๊ก "กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข" เผยแพร่ภาพเจ้าหน้าที่คัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมระบุว่า ระบบรายงาน QR code ใน Thailand Pass พร้อมสำหรับการคัดกรอง "โรคฝีดาษลิง" สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ติดตามและให้คำแนะนำ พร้อมทั้งแจกบัตรเตือนสุขภาพ เพื่อติดตามสังเกตอาการตนเอง

ก่อนหน้านี้ นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เปิดเผยแผนการเฝ้าระวังโรคฝีดาษลิง ว่า ขณะนี้ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อเฝ้าระวัง คัดกรองผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาด ช่วยให้ตรวจจับกลุ่มเสี่ยงได้รวดเร็วขึ้น และป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศ

สำหรับการเฝ้าระวังโรคภายในประเทศ คนที่เดินทางเข้าประเทศ เน้นเฝ้าระวังผู้เดินทางจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง คือ ประเทศแอฟริกากลาง เช่น ไนจีเรีย และคองโก และประเทศในยุโรปที่มีการแพร่ระบาดภายในประเทศแล้ว คือ อังกฤษ สเปน โปรตุเกส โดยที่สนามบินจะคัดกรองอาการผู้เดินทางมากับเที่ยวบินจากประเทศเหล่านี้ว่ามีแผลอะไรหรือไม่ แบบเดินผ่าน และแจกบัตรเตือนสุขภาพ (Health beware card) เป็นคิวอาร์โค้ด ให้สแกนทุกคนที่เดินทางมาจากประเทศดังกล่าว ซึ่งจะระบุว่าหากมีอาการ เช่น ไข้ มีตุ่ม ให้รายงานเข้าระบบและรีบไปพบแพทย์ในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด รวมถึงแจ้งประวัติการเดินทาง

ขณะที่การเฝ้าระวังที่สถานพยาบาล หากพบผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยมีอาการเข้าได้กับโรค และมีประวัติเดินทางจากประเทศเสี่ยงที่กำลังมีการระบาด ให้สถานพยาบาลเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจหาเชื้อ ซึ่งขณะนี้ยังทำได้ที่ส่วนกลาง คือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และรายงานเข้าระบบการเฝ้าระวัง

การติดต่อของโรค พบว่ามีการติดเชื้อมาจากประเทศในแอฟริกาและบินกลับนำเชื้อเข้ามาในยุโรป ลักษณะการติดต่อเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกันมากกับผู้ที่ติดเชื้อ ซึ่งมีการติดเชื้อกันหลายกลุ่ม แต่กลุ่มที่มีการระบาดค่อนข้างมาก ในกว่า 100 คนมีหลายคลัสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชายรักชาย แต่จริงๆ สามารถแพร่ได้หมดไม่ว่าจะเป็นใคร

ส่วนเรื่องวัคซีน เนื่องจากฝีดาษเป็นโรคที่เชื่อว่าหมดไปจากโลกแล้ว แต่ยังมีบางประเทศที่เก็บวัคซีนไว้ ซึ่งในประเทศไทยไม่มีเก็บ แต่กำลังประสานงานหาวัคซีนว่ามีประเทศใดเก็บไว้บ้าง หรือหากจะผลิตเพิ่มต้องดูว่ามีบริษัทใดจะผลิตเพิ่มได้บ้าง ซึ่งเดิมมีแค่ 2 ประเทศที่เก็บไว้คือ สหรัฐอเมริกาและรัสเซีย

 

อ่านข่าวอื่นๆ

กรมควบคุมโรคตั้งศูนย์ภาวะฉุกเฉินเฝ้าระวัง "โรคฝีดาษลิง"

เฝ้าระวัง "ฝีดาษลิง" ติดจากสัตว์สู่คนได้ แม้โอกาสติดน้อย

ศูนย์จีโนมถอดรหัสพันธุกรรม "ฝีดาษลิง" คาด 2 สัปดาห์มีชุดตรวจ

สหรัฐฯ เตรียมวัคซีนป้องกัน "ฝีดาษลิง" ให้กลุ่มเสี่ยงสูง

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง: