"ปดิพัทธ์" แนะปรับกระจายงบฯ ช่วยเหลือเกษตรกร 4 ด้าน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"ปดิพัทธ์" แนะปรับกระจายงบฯ ช่วยเหลือเกษตรกร 4 ด้าน

การเมือง
31 พ.ค. 65
19:23
135
Logo Thai PBS
"ปดิพัทธ์" แนะปรับกระจายงบฯ ช่วยเหลือเกษตรกร 4 ด้าน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
"ปดิพัทธ์" แนะรัฐบาลปรับกระจายงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกร แก้ปัญหาหนี้ น้ำ ที่ดิน และโรคระบาด

วันนี้ (31 พ.ค.2565) นายปดิพัทธ์ สันติภาดา พรรคก้าวไกล อภิปรายถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 66 ถึงการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการเกษตร โดยเสนอให้ปลดล็อกปัญหาน้ำ หนี้ ที่ดิน โรคระบาด โดยระบุว่า มีงบฯเกี่ยวกับการเกษตรรวมกว่า 2.5 แสนล้านบาท แต่ต้องเปลี่ยนจากกระจุกเป็นกระจาย

ปัญหาแหล่งน้ำที่กระจุกรวมศูนย์แก้ปัญหาน้ำแล้งไม่ได้ โดยพบการสร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่แต่แก้ปัญหาภัยแล้งไม่ได้ โดยกรมชลประทานใช้เงิน 1.2 แสนบาท กว่าจะได้น้ำมาใช้งาน 1 ไร่ และปัญหาโครงการขนาดใหญ่ คือ ล่าช้า และไม่มีความโปร่งใส เช่น โครงการก่อสร้างเขื่อนตลิ่งแม่น้ำ และงบฯศึกษาโครงการกว่าพันล้าน ซ้ำซ้อน และมีคำถามเรื่องความโปร่งใสของโครงการ

พรรคก้าวไกลเสนอเปลี่ยนงบประมาณน้ำจากกระจุกเป็นกระจาย ตั้งงบประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท/ปี สร้างพื้นที่เก็บน้ำ 1,000 ล้าน ลบ.ม./ปี จากนั้นกระจายให้คณะกรรมการลุ่มน้ำ ร่วมกับ อปท.เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ครอบคลุมเกษตรกรนอกเขตชลประทาน 4 ล้านไร่/ปี

ขณะที่หนี้เกษตกรมีหนี้สูงกว่า 1.8 ล้านล้านบาท แต่การช่วยเหลือน้อย พรรคฯขอให้เพิ่มเงินทุนปรับโครงสร้างหนี้ 2.5 หมื่นล้านบาท ช่วยเกษตรกรกลุ่มสูงอายุก่อน จำนวน 3.7 แสนคน และนำที่ดินมาเช่าให้ปลูกไม้ยืนต้นมูลค่าสูงเพื่อให้เกษตรกรไม่ต้องรับความเสี่ยงและยังเพิ่มพื้นที่ป่า 

นายปดิพัทธ์ ยังระบุถึง ปัญหาเกษตรกรเรื่องที่ดินทำกินที่มีข้อพิพาท จำนวน 1.2 ล้านคน แต่มีงบประมาณในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำนวน 189 ล้านบาท และ สนง.คกก.นโยบายที่ดินแห่งชาติมีงบพิสูจน์สิทธิ์ 50 ล้านบาท สำหรับปรชาชน 1,300 คน กรมที่ดินเตรียมงบประมาณในการออกโฉนด 130 ล้านบาท โดยข้อเสนอพรรคฯคือ ตั้งโครงการพิสูจน์ที่ดิน 10,000 ล้านบาท เพื่อพิสูจน์ที่ดินที่มีข้อพิพาท 13 ล้านไร่ ใน 5 ปี

ขณะที่งบประมาณแก้ปัญหาโรคระบาดสัตว์ของกรมปศุสัตว์พบว่ามีการจัดสรรน้อยลง และกรมปศุสัตว์ของบกลางเพื่อแก้ปัญหาโรคระบาดในสัตว์มากกว่างบปกติที่ตั้งไว้

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง