เปิดกฎหมาย! ส.ส.รับเงินเกิน 3 พันบาท จำคุก 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่น

การเมือง
23 ก.ค. 65
18:12
1,989
Logo Thai PBS
เปิดกฎหมาย! ส.ส.รับเงินเกิน 3 พันบาท จำคุก 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่น
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
เพจเฟซบุ๊ก iLaw เปิดกฎหมาย ส.ส.พรรคเล็กรับเงินเกิน 3,000 บาท ไม่แจ้งประธานสภาฯ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หลังปมไลน์หลุดอ้าง ส.ส.รับเงินรายเดือน

หลังจากมีไลน์หลุด อ้าง ส.ส. พรรคเล็กรับกล้วยรายเดือน ซึ่งสอดคล้องกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา ในฐานะหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) ให้สัมภาษณ์ในทำนองว่าใน 3 ปีที่ผ่านมา ใครที่มาเซ็นรับเงินเป็นรายเดือน ซึ่งจำนวนมากกว่า 3,000 บาทแน่นอน ซึ่งเรื่องตรงนี้จะมีคนไปยื่นกับ ป.ป.ช. เพราะถือเข้าข่ายผิดกฎหมาย 

ล่าสุดโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ iLaw เผยแพร่ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับส.ส.รับกล้วย ผ่านทางเฟซบุ๊ก iLaw  ระบุว่า เปิดกฎหมาย! ส.ส.พรรคเล็กรับเงินเกิน 3,000 บาท ไม่แจ้งประธานสภาฯ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท

ข้อมูล ระบุว่า จากรายงานข่าว ที่ระบุว่า มีเอกสารหลุดว่า ส.ส.พรรคเล็กเซ็นรับเงินเดือนคนละ 100,000 บาท จากผู้มีบารมีทางการเมืองที่จ่ายเงินเดือนให้อีกก้อนหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่เงินเดือนจากราชการ นอกจากนี้ยังมีการระบุว่า การรับเงินดังกล่าวอาจจะผิดกฎหมายด้วย เนื่องจากเกิน 3,000 บาท

เมื่อพลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 128 กำหนด 

มิให้เจ้าพนักงานรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันใครได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่โดยอาศัยกฎหมาย

นอกจากนี้ ประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563 ในข้อ 6 และข้อ 7 ยังกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมจากกฎหมายแม่ว่า

ผู้ดำรงตำแหน่ง ส.ส. และ ส.ว.ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นได้จากผู้ที่ไม่ใช่ญาติ ในแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท

ทั้งนี้หาก ส.ส. หรือ ส.ว.รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเกิน 3,000 บาท ให้แจ้งต่อประธานสภาที่เป็นสมาชิก ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้สิ่งนั้นไว้

จากนั้นประธานสภา จะวินิจฉัยว่า มีเหตุผลความจำเป็นว่า ส.ส. หรือ ส.ว.ที่แจ้งมาสมควรได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เกิน 3,000 บาท หรือไม่ หากประธานสภามีคำสั่งว่าไม่สมควรได้รับสิ่งนั้น ก็ให้คืนสิ่งที่ได้รับแก่ผู้ให้ทันที

โดยการฝ่าฝืนรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเกิน 3,000 บาท มาตรา 128 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กำหนดโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"ไลน์หลุด" พรรคเล็กรับกล้วยรายเดือน หลังเท "ธรรมนัส" หนุน 11 รมต.

โผล่อีก! สลิปโอนเงินเข้าบัญชีชื่อนักการเมือง ช่วง ส.ค.64

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง