ก.ล.ต. ให้ "ซิปเม็กซ์" แจ้งลูกค้าทราบความคืบหน้ากระบวนการ Moratorium

เศรษฐกิจ
30 ก.ค. 65
15:45
196
Logo Thai PBS
ก.ล.ต. ให้ "ซิปเม็กซ์" แจ้งลูกค้าทราบความคืบหน้ากระบวนการ Moratorium
อ่านข่าวให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)

ก.ล.ต. ให้ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) แจ้งลูกค้าทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณา Moratorium เพื่อให้สามารถใช้สิทธิได้ภายในเวลาที่กำหนด

วันนี้ (30 ก.ค.2565) ตามที่มีปรากฏบนเว็บไซต์ของ ชิปเม็กซ์ กรุ๊ป (www.zipmex.com) ว่า มีการยื่น Moratorium relief ต่อศาลสิงคโปร์

สำหรับกิจการในกลุ่มของ Zipmex รวมทั้ง Zipmex ในประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต ) ได้มีหนังสือให้ Zipmex ชี้แจง เมื่อวันที่ 28 ก.ค.2565 นั้น

วันที่ 30 ก.ค.2565 พบว่า เว็บไซต์ของ ซิปเม็กซ์ กรุ๊ป (www.zipmex.com) ได้แจ้งข้อมูลความคืบหน้า เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณา Moratorium (Update on Moratorium Proceedings) ลงวันที่ 29 ก.ค.2565

สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้มีหนังสือให้ Zipmex แจ้งและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่เข้าข่ายเป็นเจ้าหนี้สามารถใช้สิทธิ ได้ภายในเวลาที่กำหนด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

ก.ล.ต. สั่ง "ซิปเม็กซ์" เปิดซื้อขาย ฝากถอน สินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต.สั่ง " Zipmex" แจงข้อมูลปมระงับเพิกถอนเงินสินทรัพย์ดิจิทัล 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ