เคาะวันลงทะเบียน "บัตรคนจน" 5 ก.ย.-19 ต.ค.นี้ ใช้สิทธิปี'66 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เคาะวันลงทะเบียน "บัตรคนจน" 5 ก.ย.-19 ต.ค.นี้ ใช้สิทธิปี'66

สังคม
11 ส.ค. 65
18:00
20,033
Logo Thai PBS
เคาะวันลงทะเบียน "บัตรคนจน" 5 ก.ย.-19 ต.ค.นี้ ใช้สิทธิปี'66
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กระทรวงการคลัง เคาะแล้วลงทะเบียนบัตรสวัสิการแห่งรัฐ เปิดลงทะเบียนที่ 5 ก.ย.-19 ต.ค.นี้ และจะประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติภายในเดือนม.ค.2566 เบื้องต้นต้องมีรายได่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

วันนี้ (11 ส.ค.2565) นายพรชัย ฐีระเวช ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ที่มีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.กระทรวงการคลัง เป็นประธาน มีมติ เห็นชอบกำหนดระยะเวลาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 

โดยกำหนดระยะเวลาในการเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.-19 ต.ค.นี้ ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ  http://welfare.mof.go.th ลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ  

ส่วนการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ กระทรวงการคลัง จะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้ลงทะเบียนภายในเดือนม.ค.2566 ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ http://welfare.mof.go.th โดยผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติของโครงการฯ จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน  

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน

มีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่เป็นบุคคล ดังต่อไปนี้ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคล ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา

รายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี  และหากมีครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 

โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่าโครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 47 หน่วยงาน ทั้งหน่วยรับลงทะเบียน และหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติ โดยกระทรวงการคลังจะลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการฯวันที่ 16 ส.ค.นี้   

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เคาะแจกเพิ่มอีก 400 บาทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่ม ก.ย.นี้

ข่าวดี! ครม.เคาะ "คนละครึ่งเฟส 5" คนละ 800 บาท

 เช็กวิธีรับสิทธิ "คนละครึ่ง" เฟส 5

ข่าวที่เกี่ยวข้อง