เฉลย! ปมเรียกตัวกลับรับโทษเรือนจำอีก 7 เดือน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เฉลย! ปมเรียกตัวกลับรับโทษเรือนจำอีก 7 เดือน

สังคม
12 ก.ย. 65
19:54
1,868
Logo Thai PBS
เฉลย! ปมเรียกตัวกลับรับโทษเรือนจำอีก 7 เดือน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงกรณีเรือนจำพะเยาเรียกกลับให้มารับโทษต่ออีก 7 เดือน หลังได้รับการปล่อยตัวอภัยโทษ 11 วัน ระบุคำนวณปล่อยตัว จากหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นเป็นชั้นเยี่ยมจึงปล่อยตัว แต่กระทรวงยุติธรรมไม่อนุมัติเลื่อนชั้นต้องเรียกกลับมาโทษต่อ

กรณีนายธีรพิพัฒน์ พิพัฒนโสภณ ผู้ซึ่งเคยต้องโทษอยู่ที่เรือนจำจังหวัดพะเยา ขอความเป็นธรรม หลังจากเรือนจำจังหวัดพะเยา มีหนังสือให้ศาลจังหวัดพะเยา แจ้งให้กลับไปรับโทษที่เหลืออีก 7 เดือนหลังจากปล่อยตัวอภัยโทษประมาณ 11 วัน

วันนี้ (12 ก.ย.2565) กรมราชทัณฑ์ ส่งเอกสารชี้แจงว่ากระบวนการเลื่อนชั้น เริ่มต้นตั้งแต่เรือนจำฯ จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อตรวจสอบการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดประจำเรือนจำ และเรือนจำส่งเอกสารรายงานการเลื่อนชั้นมายังกรมราชทัณฑ์ เมื่อตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อพิจารณาการอนุมัติตามกำหนดเวลา

แต่ในทางปฏิบัติที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพะเยา เคยพิจารณาว่าอนุมัติการเลื่อนชั้นได้ จึงได้คิดคำนวณโทษตามหลักการเลื่อนชั้นเป็นชั้นเยี่ยม จึงเป็นเกณฑ์การพิจารณาปล่อยตัวก่อนกำหนดโทษที่เหลืออีก 7 เดือน 

หลังจากที่มีการพิจารณาปล่อยตัวไปแล้ว กระทรวงยุติธรรม ได้มีหนังสือลงวันที่ 9 ก.พ.2565 แจ้งผลการพิจารณาไม่อนุมัติการเลื่อนชั้นของกลุ่มนักโทษดังกล่าวตามหลักการ

และกรมราชทัณฑ์ได้มีหนังสือลงวันที่ 18 ก.พ.2565 แจ้งผลไม่อนุมัติเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดของเรือนจำจังหวัดพะเยา ส่งผลให้การพิจารณาการเลื่อนชั้นของนายธีรพิพัฒน์ ที่ผ่านมาไม่ได้รับการเลื่อนชั้น ทำให้ต้องกลับมารับโทษที่เหลืออยู่ต่อไป

ทั้งนี้ เรือนจำจังหวัดพะเยา จึงได้แจ้งนายธีรพิพัฒน์ฯ ถึงผลการไม่อนุมัติการเลื่อนชั้น และให้กลับมารับโทษที่เหลืออยู่ แต่ได้รับการปฏิเสธ ทางเรือนจำฯ จึงยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อให้นายธีรพิพัฒน์ กลับมารับโทษที่เหลือต่อไป

โดยศาลมีรายงานกระบวนการพิจารณาตามคดีหมายเลขดำที่ อ 651/2560 คดีหมายเลขแดง ที่ อ 405/2560 ลงวันที่ 31 พ.ค.2565 วรรคท้าย ให้กลับมารับโทษที่เหลืออยู่จำนวน 7 เดือน 29 วัน

อีกทั้งกรมราชทัณฑ์ ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวว่าได้มีการปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบหรือไม่อย่างไร

กรมราชทัณฑ์ ระบุว่า เป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมาย โดยมิได้มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

กรณีดังกล่าวมีนักโทษเด็ดขาด ขอพิจารณาการเลื่อนชั้น จำนวน 71,754 คน โดยใช้เวลา 3 เดือน ซึ่งอยู่ในช่วงโควิด-19 เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย จึงไม่อนุมัติให้เลื่อนชั้น ทำให้เรือนจำพะเยา และเรือนจำอื่นๆ ที่อยู่ในหลักเกณฑ์การขออนุมัติ ก็มิได้รับการอนุมัติด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ เรือนจำจังหวัดพะเยา มีผู้ต้องขังเพียง 2 คน ที่ได้รับการปล่อยตัว ส่งผลให้ทั้งคู่ต้องกลับมารับโทษจำคุกต่อและ 1 ใน 2 คน ได้กลับเข้ามารับโทษจำคุกต่อสำหรับนายธีรพิพัฒน์ ปฏิเสธการกลับเข้ามาคุมขังภายในเรือนจำ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง