ใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่ได้ส่วนลด "กฟน. - กฟภ." เปิดเงื่อนไข "ลดค่า Ft"

เศรษฐกิจ
20 ก.ย. 65
06:51
13,354
Logo Thai PBS
 ใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่ได้ส่วนลด  "กฟน. - กฟภ." เปิดเงื่อนไข "ลดค่า Ft"
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
เปิดหลักเกณฑ์ "กฟน. - กฟภ." ลดค่า Ft ระยะเวลา 4 เดือน ในช่วงเดือน ก.ย. - ธ.ค.65 ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเท่าใดจึงจะได้ส่วนลด

จากกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าแชร์ภาพบิลค่าไฟฟ้าเดือน ก.ย.สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่า Ft งวดใหม่ ด้วยการลดค่าไฟฟ้า ให้กับครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน

ล่าสุด การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ชี้แจงมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน กำหนดส่วน "ลดค่า Ft" ตามนโยบายรัฐบาล สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าในรอบเดือน ก.ย. - ธ.ค. 2565 ดังนี้

1.รายที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ได้รับส่วนลดค่า Ft 0.9204 บาทต่อหน่วย

2.รายที่ใช้ไฟฟ้า 301-350 หน่วยต่อเดือน ได้รับส่วนลดค่า Ft 0.5150 บาทต่อหน่วย

3.รายที่ใช้ไฟฟ้า 351-400 หน่วยต่อเดือน ได้รับส่วนลดค่า Ft 0.3090 บาทต่อหน่วย

4.รายที่ใช้ไฟฟ้า 401-500 หน่วยต่อเดือน ได้รับส่วนลด 0.1030 บาทต่อหน่วย

ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงจะคำนวณส่วนลดค่า Ft ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด และให้ส่วนลดค่า Ft ผ่านใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ

 

ด้าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แจ้งมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้น

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน ก.ย. - ธ.ค.2565 ดังนี้

1.กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่า Ft เท่ากับ 92.04 สตางค์ ต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยที่ใช้จริง

2.กรณีใช้ไฟฟ้า 301-350 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่า Ft เท่ากับ 51.50 สตางค์ ต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยที่ใช้จริง

3.กรณีใช้ไฟฟ้า 351-400 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่า Ft เท่ากับ 30.90 สตางค์ ต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยที่ใช้จริง

4.กรณีใช้ไฟฟ้า 401-500 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่า Ft เท่ากับ 10.30 สตางค์ ต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยที่ใช้จริง

สำหรับ กรณีใช้ไฟฟ้า 501 หน่วยต่อเดือนขึ้นไป ไม่ได้ส่วนลดค่า Ft ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภทที่ 1.2 (บ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ และบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ แต่มีการใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป ) อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) หน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนสำหรับการพิจารณาให้ส่วนลดค่า Ft ให้นับรวมทุกช่วงเวลา

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง