ขยายลด "ค่าไฟ-ประปา" กลุ่มบัตรคนจนอีก 7 เดือนถึงเม.ย.66

เศรษฐกิจ
27 ก.ย. 65
15:47
3,400
Logo Thai PBS
ขยายลด "ค่าไฟ-ประปา" กลุ่มบัตรคนจนอีก 7 เดือนถึงเม.ย.66
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ครม.ขยายระยะเวลาบรรเทาค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า- น้ำประปา สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่ออีก 7 เดือน ตั้งแต่ต.ค.2565-เม.ย.2566 แต่กำหนดเงื่อนไขใช้ไฟไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ค่าน้ำไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน

วันนี้ (27 เม.ย.2565) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ตั้งแต่เดือนต.ค.2565-เม.ย.2566 รวมระยะเวลา 7 เดือน

โดยใช้งบประมาณจากกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม จํานวน 1,933.05 ล้านบาท แบ่งเป็นสนับสนุนค่าไฟฟ้า จํานวน 1,786.05 ล้านบาท ช่วยเหลือประมาณ 810,000 ครัวเรือน และงบประมาณสนับสนุนค่าน้ำประปา จํานวน 147 ล้านบาท ช่วยเหลือประมาณ 210,000 ครัวเรือน

ทั้งนี้ มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา มีรายละเอียดดังนี้

ค่าไฟฟ้า

  • กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกัน 3 เดือนให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  • กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการน้ี ในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กําหนด ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้รับภาระ ค่าไฟฟ้าทั้งหมด

ค่าน้ำประปา 

  • กรณีที่ใช้น้ำประปา ไม่เกิน 315 บาท จะได้เงินสนับสนุน ค่าน้ำประปาในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเป็นผู้รับภาระในการชําระค่าน้ำประปาทั้งหมด

ทั้งนี้ มาตราการดังกล่าวข้างต้น จะสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย.นี้ดังนั้นมติ ครม. ในครั้งนี้ จึงเป็นการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาออกไปอีก 7 เดือน เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้มีบัตรฯ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวมากขึ้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.เคาะ 1,725 ล้านบาท อุ้ม "ค่าเอฟที" 4 เดือน

ใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่ได้ส่วนลด "กฟน. - กฟภ." เปิดเงื่อนไข "ลดค่า Ft"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง