พระราชทานชื่อ "สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์" รถไฟฟ้าสีแดง “นครวิถี-ธานีรัถยา" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

พระราชทานชื่อ "สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์" รถไฟฟ้าสีแดง “นครวิถี-ธานีรัถยา"

เศรษฐกิจ
30 ก.ย. 65
12:51
1,134
Logo Thai PBS
พระราชทานชื่อ "สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์" รถไฟฟ้าสีแดง “นครวิถี-ธานีรัถยา"
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
พระราชทานชื่อใหม่ รถไฟฟ้าสีแดงนามใหม่ “นครวิถี-ธานีรัถยา” พร้อมชื่อใหม่สถานีกลางบางซื่อว่า “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์”

วันนี้ (30 ก.ย.2565) รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีหนังสือที่ นร 0508/ท 4784 ลว. 2 ก.ย. 2565 เรื่อง ขอพระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟโครงการระบบรถไฟชานเมืองเมืองสายสีแดงอ่อน (ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน) โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม (บางซื่อ-รังสิต) และ "สถานีกลางบางซื่อ"

ทั้งนี้ แจ้งกระทรวงคมนาคมทราบว่า สลค.ได้ขอให้ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทต่อไปแล้ว และได้รับแจ้งจากสำนักพระราชวังว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟฯ และสถานีกลางบางซื่อ ดังนี้

  • พระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน (บางซื่อ-ตลิ่งชัน) ระยะที่ 1 ว่า นครวิถี ความหมาย เส้นทางของเมือง
  • พระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม (บางซื่อ-รังสิต) ระยะที่ 1 ธานีรัถยา ความหมาย เส้นทางของเมือง
  • พระราชทานชื่อสถานีกลางบางซื่อว่า “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์” หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งแห่งกรุงเทพมหานคร

 

สำหรับรถไฟชานเมืองสายสีแดง ได้เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการเดินรถโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง เมื่อวันที่ 2 ส.ค.2564 และให้บริการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 29 พ.ย.2564 เป็นวันแรก โดยเริ่มจัดเก็บค่าโดยสารอัตรา 12-42 บาท เปิดให้บริการตั้งแต่ 05.30-24.00 น.

โดยสายบางซื่อ-รังสิต มีความถี่ในช่วงเวลาเร่งด่วน 12 นาที นอกช่วงเวลาเร่งด่วน 20 นาที วิ่งให้บริการวันละ 138 เที่ยว ส่วนสายบางซื่อ-ตลิ่งชัน สายตะวันตก มีความถี่ช่วงเวลาเร่งด่วน 20 นาที นอกช่วงเวลาเร่งด่วน 30 นาที วิ่งให้บริการวันละ 92 เที่ยว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

รถไฟฟ้าสายสีแดงเตรียมเปิดให้บริการ ม.ค. 64

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง