ฝ่ายค้านชี้ "ประยุทธ์" นั่งนายกฯ ต่อ เหตุคำวินิจฉัยไม่สอดคล้องรธน.

การเมือง
30 ก.ย. 65
16:58
1,315
Logo Thai PBS
ฝ่ายค้านชี้ "ประยุทธ์" นั่งนายกฯ ต่อ เหตุคำวินิจฉัยไม่สอดคล้องรธน.
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
พรรคฝ่ายค้าน น้อมรับคำวินัจฉัย "ประยุทธ์" นั่งนายกรัฐมนตรีต่อ ชี้อาจมีความคลาดเคลื่อนในข้อกฎหมาย และไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ย้ำอยู่ต่ออีก 2 ปีขัดแย้งรัฐธรรมนูญเท่ากับอยู่นาน 10 ปี

วันนี้ (30 ก.ย.2565) เมื่อเวลา 15.50 น. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน แถลงท่าทีภายหลังศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัยเสียงข้างมากวินิจฉัยว่า ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังไม่สิ้นสุดลงตามมาตรา 170 วรรคสอง และ 158 วรรคสี่

โดยให้เหตุผลว่าเริ่มนับวาระตั้งแต่การประกาศรัฐธรรมนูญ วันที่ 6 เม.ย.2560 ในนามของพรรคร่วมฝ่ายค้านยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ นพ.ชลน่าน อ่านแถลงการณ์ ในนามพรรคร่วมฝ่ายค้าน ดังนี้ตามที่ศาลวินิจฉัยว่า ความเป็นนายกรัฐมนตรี ยังไม่สิ้นสุดลงมาตรา 170 วรรคสอง และ 158 วรรคสี่ ระบุว่าการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี มาครบ 8 ปี วันที่ 24 ส.ค.2565 โดยให้เหตุว่าการดำรงตำแหน่งให้เริ่มนับจากวันที่ 6 เม.ย.2560

พรรคฝ่ายค้านเห็นพ้องว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ น่าจะมีความคลาดเคลื่อนในข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญ ไม่สอดคล้องกับของเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ และมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

 

นพ.ชลน่าน ระบุเหตุผลว่า การพิจารณาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ นอกจากจะต้องหาความหมายจากถ้อยคำตามลายลักษณ์อักษรแล้ว ต้องพิจารณาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญด้วย

โดยต้องพิจารณาในขณะเมื่อจัดทำรัฐธรรมนูญ ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่าได้พิจารณาถึงสาระสำคัญ หรือเหตุผลเบื้องหลังของแต่ละมาตราไว้อย่างไร เจตรมณ์ของรัฐธรรมนูญ จึงไม่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเห็นของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่จะเปลี่ยนไปแต่ละช่วงเวลาได้

อ่านข่าวเพิ่ม เปิด 9 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มติ 6:3 ให้ "ประยุทธ์" ไปต่อ

 

 

เมื่อชั้นร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 158 วรรคสี่ ที่ห้ามการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเกิน 8 ปี โดยไม่ได้บัญญัติข้อยกเว้นใด ๆ ไว้ได้มีความเห็นของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และประธานร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีลายลักษณ์อักษร ชัดในบันทึกการประชุมว่าให้นับรวมการดำรงตำแหน่งที่อยู่ก่อนการประกาศใช้ปี 2560 และมาตรา 264 ให้นับความเป็นนายกรัฐมนตรีต่อเนื่อง จึงไม่อาจนับระยะเวลา และต้องเริ่มนับตั้งแต่ 24 ส.ค.2557 เป็นต้นมา

หัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน ระบุว่าอีกว่า นอกจากนี้คำวินิจฉัยให้เริ่มต้นดำรงตำแหน่ง 6 เม.ย.2560 เป็นวันที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ มีผลทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ มีสิทธิดำรงตำแหน่งต่อไป 2 ปีจนถึงปี 2568 น่าจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ และจะส่งผลให้นายกรัฐมนตรีดำรง 10 ปีและเกิน 2 วาระ

 

ปกติการดำรงของนายกรัฐมนตรี ที่นับจากรัฐธรรมนูญปี 2560 และฉบับก่อนหน้าที่ต้องการจำกัดวาระนายกรัฐมนตรี ไม่ให้เกิน 2 วาระหรือเกิน 8 ปี ขัดต่อการรับรู้ของประชาชน และขัดต่อข้อเท็จจริงว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้รับการ โปรดเกล้าตำแหน่งเมื่อ 24 ส.ค.2557

การตีความนี้ จะมีผลแปลกประหลาด เพราะดำรงตำแหน่ง 6 เม.ย.2560 และระยะเวลา 8 ปี กลับไม่นำมานับแต่หลังจาก 6 เม.ย.2560 กลับนำมานับ

อ่านข่าวเพิ่ม ฝ่ายค้านชี้ "ประยุทธ์" นั่งนายกฯ ต่อ เหตุคำวินิจฉัยไม่สอดคล้องรธน.

วอนพล.อ.ประยุทธ์ ทบทวนบทบาท-ลาออก

นพ.ชลน่าน กล่าวอีกว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นควรว่าถึงเวลาที่ประเทศไทยจะปฏิรูปกระบวนการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญใหม่ให้เกิดการ ตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้มีการอาศัยผลของคำวินิจฉัยที่ผูกพันทุกองค์กรไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมและไม่คำนึงถึงมาตรฐานทางกฏหมายที่ถูกต้อง

นอกจากนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านยังเห็นควรให้ พล.อ.ประยุทธ์ ทบทวนบทบาทตัวเองใช้โอกาสนี้ ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

แม้ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่พ้นเราก็ยิ้มได้ ทำหน้าที่ของเราไป จะทำหน้า ที่ของเราให้ดีที่สุด และน้อมรับ คำวินิจฉัยแม้จะมองว่ามีความคลาดเคลื่อนในข้อกฎหมายที่เป็นสาระสำคัญ ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

ส่วนแนวทางหลังจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ทำหน้าที่ต่อไป ฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ต่อไป 1 พ.ย.เปิดสมัย-28 ก.พ.2566 เตรียมเสนออภิปรายทั่วไป เพื่อเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 152 ต่อไป

เชื่อมีโอกาสยุบสภาสูงถึง 90% 

นพ.ชลน่าน ยอมรับห่วงสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากนี้ เพราะมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุม พร้อมเปรียบสถานการณ์เหมือนพายุโนรู เพราะประเทศไทย No Rule หมายความว่าประเทศไทยไร้ทางออก

อยากให้รับฟัง เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงออกไม่ให้เกิดความรุนแรงหรือขัดแย้ง และเห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ ควรสละตำแหน่ง เพื่อประเทศชาติบ้านเมือง

นพ.ชลน่าน ยังมองว่า โอกาสยุบสภายิ่งสูงขึ้น จากเดิมที่ให้ไว้ร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 90 โดยเฉพาะหลังการประชุมเอเปค เพราะปัจจัยผู้มีอำนาจได้ประโยชน์ องคาพยพต่างๆ เรียบร้อยและหากสภาอยู่ครบวาระส.ส.ต้องสังกัดพรรค 90 วัน แต่ถ้ายุบสภา สังกัดพรรค 30 วัน และและเลือกตั้งภายใน 45-60 วัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

มติศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก ชี้ "ประยุทธ์" เป็นนายกฯยังไม่ครบ 8 ปี

"พล.อ.ประยุทธ์" โพสต์เคารพคำวินิจฉัยศาล-ขอบคุณทุกกำลังใจ

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง