หลายองค์กรร่วมผลักดัน "ความเสมอภาค" ทางการศึกษา

สังคม
19 ต.ค. 65
17:00
171
Logo Thai PBS
หลายองค์กรร่วมผลักดัน "ความเสมอภาค" ทางการศึกษา
อ่านข่าวให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับพันธมิตรด้านการศึกษา จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในไทย

วันนี้ (19 ต.ค.2565) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กระทรวงศึกษาธิการ องค์การช่วยเหลือเด็กประจำประเทศไทย องค์การยูนิเซฟประเทศไทย และยูเนสโก ร่วมจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการศึกษาที่เสมอภาค ระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เพื่อผลักดันนโยบายด้านการศึกษาที่เหมาะสม ที่จะนำไปใช้ในประเทศไทย พร้อมหาหน่วยงานหลักที่จะนำนโยบายเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างการศึกษาที่เท่าเทียมเสมอภาค และสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการศึกษา

ดร.ไกรยศ ภัทราวาท ผู้จัดการ กสศ. ระบุว่า การฟื้นฟูคน เป็นประเด็นสำคัญ และเร่งด่วนที่ต้องทำหลังวิกฤตโควิด-19 โดยต้องเร่งนำเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับสู่ห้องเรียน พร้อมทั้งให้มีการประเมินความเครียด และติดตามการวางแผนการเรียนในอนาคตของเด็กกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิด

เราพบว่า มีเด็ก 1.9 ล้านคน ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน และต้องการการดูแลเป็นพิเศษ และจะต้องมีมาตรการที่ช่วยเหลือทุกคนอย่างเท่าเทียม แต่ละมาตรการที่มุ่งเป้า เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ตรงจุดให้ได้มากที่สุด

หลังจากนี้ กสศ. จะนำข้อสรุปจากการประชุมในครั้งนี้เสนอไปยังรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อให้มีการกำหนดมาตรการของแต่ละหน่วยงาน นำไปสู่การลงมือปฏิบัติในแต่ละพื้นที่ ให้เกิดการศึกษาที่เท่าเทียมสำหรับทุกคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ