กกต. ชี้ "มงคลกิตติ์" ว่ายข้ามเจ้าพระยาได้ เปิดรับบริจาคไม่ได้ ผิด กม.เลือกตั้ง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กกต. ชี้ "มงคลกิตติ์" ว่ายข้ามเจ้าพระยาได้ เปิดรับบริจาคไม่ได้ ผิด กม.เลือกตั้ง

การเมือง
5 พ.ย. 65
08:08
354
Logo Thai PBS
กกต. ชี้ "มงคลกิตติ์" ว่ายข้ามเจ้าพระยาได้ เปิดรับบริจาคไม่ได้ ผิด กม.เลือกตั้ง
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
"มงคลกิตติ์" เผยต้องพับโครงการ One Man On Choapraya River เพราะไม่สามารถรับบริจาคได้ เนื่องจากผิดกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

วันที่ 4 พ.ย. 2565 นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส. พรรคไทยศรีวิไลย์ เปิดเผยว่าโครงการ One Man On Choapraya River หรือ กิจกรรมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้องพับไป เพราะไม่สามารถรับบริจาคได้ เนื่องจากผิดกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 มาตรา 73(2)

พร้อมเปิดเผยหนังสือจาก กกต.ที่แจ้งผลข้อหารือถึงโครงการดังกล่าว แจ้งว่า ข้อหารือของนายมงคลกิตติ์ไม่เข้าลักษณะเป็นข้อสอบถามตามตรา 23 ของกฎหมายเลือกตั้ง แต่สำนักงาน กกต. ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สมาชิกพรรคไทยศรีวิไลย์และว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคประสงค์จะดำเนินกิจกรรมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสามารถทำได้ โดยต้องระมัดระวังไม่ให้มีการกระทำใด เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง

ส่วนกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดรับบริจาคเงินในนามของบุคคล องค์กร หรือ มูลนิธิอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นการให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัดสถานศึกษาสถานสงเคราะห์หรือสถาบันอื่นใดเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 73(2) ของกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.

ทั้งนี้ หากอยู่ในห้วงระยะเวลา 180 ก่อนที่จะครบวาระของสภาผู้แทนราษฎร และหากเป็นผู้ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และระเบียบ กกต. ว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง