ศาลฯ ไม่รับคำร้อง "ไมค์ ภาณุพงศ์" ขอให้ตีความบทนิยาม "โฆษณา" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ศาลฯ ไม่รับคำร้อง "ไมค์ ภาณุพงศ์" ขอให้ตีความบทนิยาม "โฆษณา"

การเมือง
7 พ.ย. 65
14:49
308
Logo Thai PBS
ศาลฯ ไม่รับคำร้อง "ไมค์ ภาณุพงศ์" ขอให้ตีความบทนิยาม "โฆษณา"
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่รับคำร้อง "ไมค์ ภาณุพงศ์" ที่ขอให้ศาลตีความบทนิยาม "โฆษณา" ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณา 2493 ระบุบทนิยามไม่ใช่หลักกฎหมาย-ไม่เข้าหลักเกณฑ์ยื่นคำร้อง

วันนี้ (7 พ.ย.2565) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณา กรณีศาลอาญาส่งคำโต้แย้งของนายภาณุพงศ์ จาดนอก แกนนำกลุ่มราษฎร กับพวกรวม 3 คน ซึ่งเป็นจำเลยในคดีหมายเลขดำที่ อ 2384/2564 ที่พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา เป็นโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้ง 3 คน ในฐานความผิดร่วมกันบุกรุก ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ ร่วมกันกระทำด้วยประการใด ๆ ให้ของโสโครกเปรอะเปื้อนฯ

ร่วมกันฝ่าฝืนข้อกำหนดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะฯ ร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงฯ โต้แย้งว่า พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 มาตรา 3 บทนิยามคำว่า "โฆษณา" เป็นบทบัญญัติที่ล้าสมัย จำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 5 และมาตรา 34

อีกทั้งปัจจุบันมี พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะไว้เป็นการเฉพาะแล้ว

ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า บทบัญญัติตามความในมาตรา 3 ความหมายของคำว่า "โฆษณา" ไม่ใช่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีโฆษณาที่กฎหมายกำหนดห้ามกระทำ บทนิยามตามมาตรา 3 จึงไม่ใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดี คำร้องดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 วรรคหนึ่ง ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง