โครงการไฟฟ้าแสงสีส่งเสริมพระบรมธาตุนครฯ สู่มรดกโลก ถูกทิ้งร้าง

ภูมิภาค
9 พ.ย. 65
13:44
411
Logo Thai PBS
โครงการไฟฟ้าแสงสีส่งเสริมพระบรมธาตุนครฯ สู่มรดกโลก ถูกทิ้งร้าง
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
สำรวจโครงการไฟฟ้าแสงสีส่งเสริมพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชสู่มรดกโลก มูลค่าเกือบ 14 ล้านบาท อยู่ในสภาพถูกทิ้งร้างใช้งานไม่ได้

วันนี้ (9 พ.ย.2565) โคมไฟแสงสี LED ขนาดใหญ่จำนวนมาก ของโครงการไฟฟ้าแสงสีส่องสว่างองค์พระบรมธาตุเจดีย์ จ.นครศรีธรรมราช งบประมาณจากส่วนราชการผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อปี 2556 - 2557 จำนวนเกือบ 14 ล้านบาท พบว่าถูกถอดแล้วนำมาเก็บไว้ในวิหารพระ

 

 

นอกจากนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าในโครงการดังกล่าวที่ยังติดตั้งอยู่บริเวณโดยรอบพระธาตุเจดีย์และเจดีย์บริวาร อยู่ในสภาพชำรุดไม่สามารถใช้การได้รอการรื้อถอน เนื่องจากไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาปรับปรุงซ่อมแซม ขณะที่ระบบไฟฟ้าส่องสว่างปกติที่อยู่ในความรับผิดชอบของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารยังใช้ได้ตามปกติ

 

สำหรับโครงการนี้ช่วงปี 2557 หน่วยงานราชการใน จ.นครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ในเขตวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและโดยรอบ โดยอ้างการเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกกับยูเนสโกมีงานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

 

โครงการอยู่ในความรับผิดชอบส่วนของโยธาธิการและผังเมือง ภายใต้ชื่อโครงการ "ย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซียน" โดยติดตั้งระบบไฟประดับและไฟส่องสว่างองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร มีบริษัทขนาดใหญ่ได้โครงการนี้ไปวงเงิน 13.4 ล้านบาท ซึ่งดำเนินการช่วงปลายปี 2556 ต่อเนื่องปี 2557 หลังจากถูกเปิดใช้งานได้ไม่นาน ระบบนี้ก็มีปัญหาจนกระทั่ง ถูกทิ้งร้างมาจนถึงปัจจุบัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจาะอดีตวัดพระมหาธาตุฯเมืองนคร สะท้อนความล้ำค่าสู่มรดกโลก

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง