"พายเรือเพื่อบางปะกง : เก็บขยะจากต้นแม่น้ำถึงอ่าวไทย"

Logo Thai PBS
"พายเรือเพื่อบางปะกง : เก็บขยะจากต้นแม่น้ำถึงอ่าวไทย"
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กิจกรรม "พายเรือเพื่อเจ้าพระยา : เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย" เคยจัดในปี 2561-2562 ทำให้ประเทศไทยลดลำดับการเป็นประเทศที่ทิ้งขยะลงทะเลลง ในปีนี้กิจกรรมจัดขึ้นระหว่าง 11-18 ธ.ค. เพื่อเก็บขยะในแม่น้ำบางปะกง และรณรงค์ให้คนไทยเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำ

กิจกรรม “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา : เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย” ที่จัดในปี 2561 และ 2562 ทำให้อันดับของประเทศไทยจากประเทศที่ทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก กลายเป็นอันดับ 10 ของโลก แต่ช่วง 2 ปี ที่ผ่านมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีการรณรงค์ใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งมากขึ้น และไม่มีกิจกรรมรณรงค์ต่อเนื่อง

ทำให้ในปี 2564 ประเทศไทยขึ้นเป็นอันดับ 5 ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลก และกลายเป็นประเทศที่สัตว์น้ำหายากต่างๆ ได้แก่ วาฬ พะยูน เต่าตนุ ต้องตายเพราะขยะพลาสติกมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง

ดังนั้น เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้คลี่คลายลงแล้ว Thammasat Fleet มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เคยจัด “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา” จึงได้ร่วมกับ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมลุ่มแม่น้ำบางปะกง จัดกิจกรรม “พายเรือเพื่อบางปะกง” ในระหว่างวันที่ 11 - 18 ธ.ค.2565 โดยเริ่มตั้งแต่ต้นแม่น้ำบางปะกงที่แควหนุมานและคลองพระปรง มาบรรจบกันที่ อ.กบินทร์บุรี จนมาถึงปากแม่น้ำบางปะกงที่ไหลลงอ่าวไทย ระยะทางทั้งหมด 240 กิโลเมตร เพื่อเก็บขยะในแม่น้ำบางปะกง และรณรงค์ให้คนไทยเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำ

โดยนอกจากกิจกรรมพายเรือเก็บขยะ และกิจกรรมคัดแยกขยะที่เก็บขึ้นมาจากแม่น้ำร่วมกับชุมชนที่พายเรือผ่านแล้ว ยังมีการเสวนาในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับแม่น้ำบางปะกง ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกๆ วัน ตลอดระยะเวลาจัดงานทั้งสิ้น 8 วัน เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน ได้ร่วมมือกันในการแก้ปัญหาของแม่น้ำบางปะกง และปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีกำหนดการในแต่ละวันดังต่อไปนี้

กำหนดการกิจกรรม “พายเรือเพื่อบางปะกง”

วันอาทิตย์ที่ 11 ธ.ค.2565 

08.00 น. พิธีเปิด ณ สวนสาธารณะต้นน้ำบางปะกง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
โดย รมต.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
08.30 น. พายเรือช่วงเช้า 
12.30 น. ถึงวัดวังบัวทอง ร่วมกิจกรรมนำขยะจากแม่น้ำมาคัดแยก
14.30 น. เสวนา “สู้กับน้ำหรืออยู่กับน้ำ? ตลาดเก่ากบินทร์บุรี และการอยู่รอดของชุมชนตลาดเก่าที่อยู่ริมน้ำ” โดย นายอำเภอกบินทร์บุรี, ผศ. ปราณิศา บุญค้ำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. และ ผศ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ปธ.อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มธ.
16.00 น. พายเรือช่วงบ่าย 
18.00 น. ถึงวัดโพธิ์ทอง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 

06.30 น. พายเรือช่วงเช้า 
09.00 น. ถึงวัดใหม่กรงทอง และคัดแยกขยะ พิธีเปิดกิจกรรม โดย นายอำเภอศรีมหาโพธิ
09.30 น. เสวนา “นิเวศบริการพื้นที่ต้นน้ำ การดูแลรักษาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” โดย เครือข่ายรักษ์ลุ่มน้ำพระปรง, กลุ่มประมงพื้นบ้าน, เครือข่ายป่าครอบครัว, เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จ.ปราจีนบุรี, เครือข่ายภาคประชาสังคม จ.ปราจีนบุรี, ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ปราจีนบุรี
14.30 น. พายเรือช่วงบ่าย 
18.00 น. ถึงวัดกระแจะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
19.00 น. เสวนาข้างโบสถ์เก่า 200 ปี “แม่น้ำบางปะกงกับวิถีชีวิต” โดย สมภพ รัตนวลี ผอ.ข่าวเวิร์คพอยท์ทีวี, นพ.จอมพล มุสิกวงศ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 

06.30 น. พายเรือช่วงเช้า 
08.30 น. ถึงสวนธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี กิจกรรมพายเรือเก็บขยะและคัดแยกขยะ, พิธีเปิดกิจกรรม โดย ผวจ.ปราจีนบุรี
09.30 น. เสวนา “ประวัติศาสตร์ และชีวิตของแม่น้ำบางปะกง” โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ นักประวัติศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญเรื่องแม่น้ำบางปะกง,พระครูประโชติปริยัติคุณ เจ้าคณะ อ.เมืองปราจีนบุรี, วัธนา บุญยัง นักเขียนอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญเรื่องแม่น้ำบางปะกง
14.00 น. พายเรือช่วงบ่าย 
18.00 น. ถึงวัดบ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 

07.00 น. พายเรือช่วงเช้า 
09.00 น. ถึงวัดบางกระเบา และคัดแยกขยะ พิธีเปิดกิจกรรม โดย นายอำเภอบ้านสร้าง
09.30 น. เสวนา “ปัญหาของเกษตรเคมี กับอาหารปลอดภัย และสุขภาพของคนไทย” โดย วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี, สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ จ.ปราจีนบุรี และผู้แทนเครือข่ายเกษตรกร
14.00 น. พายเรือช่วงบ่าย 
18.00 น. ถึงวัดบางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 

07.00 น. พายเรือช่วงเช้า 
08.30 น. ถึงวัดปากคลองบางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา และคัดแยกขยะ พิธีเปิดกิจกรรม โดย นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา
09.30 น. เสวนา “จากบางปะกงถึงเจ้าพระยาผ่านคลองแสนแสบ : การบริหารจัดการน้ำ กับปัญหาน้ำท่วม และการอนุรักษ์แม่น้ำคูคลอง” โดย ผศ.ทวิดา กมลเวชช รองผวจ.กทม., วิชา นรังศรี ปธ.มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย, ผู้แทนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จ.ฉะเชิงเทรา และผู้แทนกรมชลประทาน
14.00 น. พายเรือช่วงบ่าย 
18.30 น. ถึงวัดคลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 

07.00 น. พายเรือช่วงเช้า 
08.30 น. ถึงที่ว่าการอำเภอบางคล้า กิจกรรมพายเรือเก็บขยะและคัดแยกขยะ พิธีเปิดกิจกรรม โดย สุชาติ ตันเจริญ รอง ปธ.สภาผู้แทนราษฎร
09.00 น. เสวนา “แม่น้ำบางปะกง-คลองท่าลาด แหล่งทรัพยากร อาหาร และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดย นายอำเภอบางคล้า, อธิการบดี มรภ.ราชนครินทร์, เครือข่ายวนเกษตรผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม, กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต และตัวแทนภาคีบางปะกง
14.30 น. พายเรือช่วงบ่าย 
17.30 น. ถึงวัดสายชล ณ รังษี อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 

06.30 น. พายเรือช่วงเช้า 
08.00 น. ถึงลานกิจรรมหน้า รพ.พุทธโสธร
08.30 น. กิจกรรมเก็บขยะ และคัดแยกขยะ พิธีเปิดกิจกรรม โดย ผวจ.ฉะเชิงเทรา
09.30 น. ดีเบทนโยบายพรรคการเมือง “EEC กับลุ่มน้ำบางปะกง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล, จาตุรนต์ ฉายแสง พรรคเพื่อไทย ,ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์, ตัวแทนพรรคภูมิใจไทย ดำเนินการเสวนา โดย ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
13.30 น. พายเรือช่วงบ่าย
18.30 น. ถึงวัดแสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 

06.30 น. พายเรือช่วงเช้า 
08.30 น. ถึงที่ว่าการอำเภอบางปะกง กิจกรรมพายเรือขยะและคัดแยกขยะ พิธีเปิดกิจกรรม โดย นายอำเภอบางปะกง
09.30 น. เสวนา “ปัญหาปากแม่น้ำ อ่าวไทย โลกร้อน กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของชุมชน” โดย ศานนท์ หวังสร้างบุญ รอง ผวจ.กทม., ผู้แทนสำนักงานเมืองอัจฉริยะ จ.ฉะเชิงเทรา, ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ผู้แทน สกพอ. และเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน
13.00 น. พายเรือช่วงบ่าย 
17.00 น. ถึงศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ป่าชายเลนคลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี
17.30 น. ปิดกิจกรรมพายเรือเพื่อบางปะกง

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง