เช็กเลย! ก.คลังประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบสุดท้าย

เศรษฐกิจ
29 ธ.ค. 65
15:09
66,452
Logo Thai PBS
เช็กเลย! ก.คลังประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบสุดท้าย
กระทรวงการคลัง ประกาศผลสถานะการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 รอบสุดท้าย เพิ่มอีก 3,538 ราย ตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์

วันนี้ (29 ธ.ค.2565) นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มีการประกาศผล “สถานะการลงทะเบียน” ของโครงการฯ รอบสุดท้าย โดยเป็นข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนที่ได้ดำเนินการการแก้ไขข้อมูลในระหว่างวันที่ 20 – 23 ธ.ค.2565

ทั้งนี้ มีผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและมีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” เพิ่มเติมจำนวนทั้งสิ้น 3,538 ราย สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” ผู้ลงทะเบียนจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลได้อีก เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาในการแก้ไขข้อมูลแล้ว

สำหรับผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

ผู้ลงทะเบียนกลุ่มที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ กระทรวงการคลังจะส่งข้อมูลไปตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบต่อไปในช่วงเดือน ม.ค.2566

ทั้งนี้ การลงทะเบียนตามโครงการฯ เป็นการลงทะเบียนรายบุคคล (ผู้ลงทะเบียน) แต่การตรวจสอบคุณสมบัติจะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัว โดยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (เกณฑ์บุคคล) หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัว (ในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตร) ซึ่งหากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ครอบครัวจะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ

โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุอีกว่า ขอให้ผู้ลงทะเบียนกลุ่มที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ติดตามกำหนดการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติที่ชัดเจนจากกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งอย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์แก่ผู้ลงทะเบียน และในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานที่เป็นหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติ

กระทรวงการคลังจะแจ้งกำหนดการและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th