เตือน 7 จังหวัดใต้ เฝ้าระวังน้ำท่วม-น้ำป่าไหลหลาก 6-11 ม.ค.นี้

ภัยพิบัติ
4 ม.ค. 66
12:32
6,333
Logo Thai PBS
เตือน 7 จังหวัดใต้ เฝ้าระวังน้ำท่วม-น้ำป่าไหลหลาก 6-11 ม.ค.นี้
กอนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก 7 จังหวัดภาคใต้ วันที่ 6-11 ม.ค.นี้ พร้อมให้หน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือ ช่วยเหลือ และแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพอย่างทันท่วงที

วันนี้ (4 ม.ค.2566) กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ออกประกาศฉบับที่ 1/2566 เรื่องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้ โดย กอนช.ได้ติดตามสถานการณ์และประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำด้วยฝนคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ ในช่วงวันที่ 6-11 ม.ค.2566 ดังนี้

  • เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก น้ำท่วมขัง บริเวณสุราษฎร์ธานี ( อ.กาญจนดิษฐ์ อ.ดอนสัก อ.พนม อ.เวียงสระ อ.เกาะสมุย และ อ.เกาะพะงัน) นครศรีธรรมราช (อ.เชียรใหญ่ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ท่าศาลา อ.นบพิตำ อ.ปากพนัง อ.พรหมคีรี อ.พระพรหม อ.เมืองนครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์ อ.ลานสกา และ อ.สิชล) พัทลุง (อ.กงหรา อ.เขาชัยสน อ.ควนขนุน อ.ตะโหมด อ.บางแก้ว อ.ปากพะยูน อ.ป่าบอน อ.เมืองพัทลุง และ อ.ศรีนครินทร์) สงขลา (อ.กระแสสินธุ์ อ.ควนเนียง อ.จะนะ อ.เทพา อ.บางกล่ำ อ.เมืองสงขลา อ.ระโนด อ.รัตภูมิ และ อ.หาดใหญ่) ปัตตานี (อ.กะพ้อ อ.โคกโพธิ์ อ.ทุ่งยางแดง อ.ปะนาเระ อ.มายอ อ.เมืองปัตตานี อ.ไม้แก่น อ.ยะรัง อ.ยะหริ่ง อ.สายบุรี และ อ.หนองจิก) ยะลา (อ.รามัน) นราธิวาส (อ.จะแนะ อ.เจาะไอร้อง อ.ตากใบ อ.บาเจาะ อ.เมืองนราธิวาส อ.ยี่งอ อ.ระแงะ อ.รือเสาะ อ.แว้ง อ.สุคิริน อ.สุไหงโก-ลก และ อ.สุไหงปาดี)
  • เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่ง บริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำตาปี แม่น้ำปากพนัง แม่น้ำตรัง คลองชะอวด แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำปัตตานี แม่น้ำบางนรา และแม่น้ำโก-ลก
  • เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่มีแนวโน้มปริมาตรน้ำสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการเก็บกักน้ำสูงสุด (Upper Rule Curve) รวมทั้งอ่างฯ ขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปริมาตรน้ำมากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่ด้านท้ายน้ำ โดยเฉพาะเขื่อนบางลางให้พิจารณาบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบหรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุดบริเวณท้ายเขื่อน
  • เฝ้าระวังคลื่นซัดฝั่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชน และผู้ประกอบกิจการบริเวณแนวชายฝั่งทะเลตั้งแต่นครศรีธรรมราช จนถึงนราธิวาส

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำ, ปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก น้ำในลำน้ำ รวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำ ให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและ อิทธิพลของการขึ้น-ลงของน้ำทะเล โดยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนัก, ติดตาม ตรวจสอบ ซ่อมแซม แนวคันบริเวณริมแม่น้ำ และเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ รวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรอง เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันที และประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเตรียมพร้อมอพยพได้ทันท่วงที

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง เตือน 6-8 ม.ค. ภาคใต้ฝนตกหนัก - อ่าวไทยคลื่นสูง 2-4 เมตร