ศาลยังไม่ปล่อยตัวชั่วคราว 8 "ผู้ต้องหา-จำเลย" "กลุ่มทะลุแก๊ส"

อาชญากรรม
7 ก.พ. 66
19:13
165
Logo Thai PBS
ศาลยังไม่ปล่อยตัวชั่วคราว 8 "ผู้ต้องหา-จำเลย" "กลุ่มทะลุแก๊ส"
ยังไม่ปล่อยตัวชั่วคราว ศาลสั่งให้ สืบเสาะอาชีพ การงาน ผู้ต้องหา-จำเลย รวม 8 คน ในคดีเกี่ยวกับการชุมนุมและครอบครองวัตถุที่ทำให้ระเบิดก่อนพิจารณาปล่อยตัวกำหนดให้เวลาสืบเสาะและรายงานศาลภายใน 15 วัน

ตามที่เมื่อวันที่ 6 ก.พ.66 มีผู้ขอประกัน ยื่นคำร้องต่อศาลอาญา ขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา-จำเลย รวม 8 คน ศาลอาญามีคำสั่งดังนี้

1.นาย ท.ผู้ต้องหาชั้นฝากขังหมายเลขดำ ฝ.1367/2565 โดยขอปล่อยชั่วคราวระหว่างสอบสวนและชั้นพิจารณา ศาลอาญา พิเคราะห์แล้วเห็นว่าข้อหาหนัก พยานชั้นสอบสวนมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิด พนักงานสอบสวนจึงคัดค้านประกัน โดยพฤติการณ์ร้ายแรงเกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดเป็นอันตรายต่อสังคม ศาลอุทธรณ์จึงไม่อนุญาตมาโดยตลอดเพราะเกรงว่าจะหลบหนีหรือก่อเหตุร้ายประการอื่นทำให้บ้านเมืองไม่สงบสุข ชั้นนี้จึงยังคงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว

2.นาย พ.จำเลยที่ 3 คดีหมายเลขดำ อ.1266/2565 โดยขอปล่อยชั่วคราวชั้นพิจารณา ศาลอาญา พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อหาหนัก พฤติการณ์ร้ายแรงเกี่ยวกับวัตถุระเบิดเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสังคม

หลักประกันเพียงคนรู้จักกับจำเลยซึ่งง่ายต่อการละทิ้ง ทั้ง ศาลเคยไม่ให้ประกันมาแล้วหลายครั้งจึงเกรงว่าจะหลบหนีหรืออาจจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นในบ้านเมืองได้ ชั้นนี้จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว

3.นาย ค.จำเลยที่ 1 และ นาย ค.จำเลยที่ 2 คดีหมายเลขดำ อ.1607/2565 โดยขอปล่อยชั่วคราวชั้นพิจารณา ศาลอาญา พิเคราะห์แล้วสำหรับจำเลยที่ 2 ให้ผู้ร้องเสนอหลักฐานประวัติการศึกษา และการประกอบอาชีพของจำเลยที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราวแล้วจึงจะพิจารณาสั่งต่อไป

ส่วนนาย ค.จำเลยที่ 1 พิเคราะห์แล้วข้อหาหนัก พฤติการณ์ร้ายแรงเกี่ยวกับวัตถุระเบิดเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสังคม หลักประกันเพียงคนรู้จักกับจำเลยที่ 1 ซึ่งง่ายต่อการละทิ้ง

ทั้งศาลเคยไม่ให้ประกันมาแล้วหลายครั้งจึงเกรงว่าจะหลบหนีหรืออาจจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นในบ้านเมืองได้ ชั้นนี้จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในส่วนของจำเลยที่ 1

4.นาย ว.จำเลยที่ 1 นาย พ.จำเลยที่ 2 นาย จ.จำเลยที่ 3 และนาย ณ.จำเลยที่ 4 คดีหมายเลขดำ อ.1841/2565 โดยขอปล่อยชั่วคราวชั้นพิจารณา

ศาลอาญา พิเคราะห์แล้วเห็นควรให้สืบเสาะและพินิจจำเลยทั้ง 4 ก่อนมีคำสั่ง โดยให้สืบเสาะในประเด็นการศึกษา การประกอบอาชีพของจำเลยทั้ง 4 ก่อนเกิดเหตุ และพฤติการณ์แห่งคดีโดยรวม โดยให้เจ้าพนักงานคุมประพฤติรายงานผลสืบเสาะและพินิจ ต่อศาลภายใน 15 วัน