ความหมายต่างกัน? "กัมมันตรังสี-กัมมันตภาพรังสี" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ความหมายต่างกัน? "กัมมันตรังสี-กัมมันตภาพรังสี"

ไลฟ์สไตล์
22 มี.ค. 66
15:39
2,021
Logo Thai PBS
ความหมายต่างกัน? "กัมมันตรังสี-กัมมันตภาพรังสี"
ราชบัณฑิตยสภา ถึงขั้นอธิบายคำว่า "กัมมันตภาพรังสี-กัมมันตรังสี" ความหมายต่างกัน ต้องให้ให้ถูกหลังข่าวสารซีเซียม-137 จากโรงไฟฟ้าปราจีนหายปริศนา โผล่โรงงานหลอมเหล็ก

กรณีข่าวแท่งบรรจุสารซีเซียม-137 หายจากโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำ ในพื้นที่จ.ปราจีนบุรี ซึ่งพบว่ายังมีการใช้คำว่า กัมมันตภาพรังสี และกัมมันตรังสี คลาดเคลื่อนในบริบท

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โพสต์ชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊ก ระบุว่า กัมมันตภาพรังสี กับกัมมันตรังสีมีความหมายต่างกัน โดยอ้างอิงจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ดังนี้

กัมมันตภาพรังสี เป็นศัพท์บัญญัติของคำ "Radioactivity" หมายถึง การเสื่อมสลายโดยตัวเองของนิวเคลียสของอะตอมที่ไม่เสถียร เป็นผลให้ได้อนุภาคแอลฟา อนุภาคบีตา รังสีแกมมา ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีช่วงคลื่นสั้นมากและมีพลังงานสูง ทั้งหมดนี้พุ่งออกมาด้วยความเร็วสูงมาก ในบางกรณีอาจมีพลังงานความร้อน และพลังงานแสงเกิดตามมาด้วย เช่น การเสื่อมสลายของนิวเคลียสของธาตุเรเดียมไปเป็นธาตุเรดอน

กัมมันตรังสี เป็นศัพท์บัญญัติของคำ "Radioactive" หมายถึง ที่สามารถเกิดกัมมันตภาพรังสีได้ (ใช้แก่ธาตุ หรือสาร) ต้องใช้ประกอบกับคำอื่น เช่น วัสดุกัมมันตรังสี อนุกรมกัมมันตรังสี กากกัมมันตรังสี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แจกแถบวัดค่ารังสีซีเซียม-137 ให้ชุมชนในรัศมี 5 กม.