กสทช.เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศยกเลิกกฎ Must have - ให้รับฟังความเห็นปชช. 30 วัน

เศรษฐกิจ
24 มี.ค. 66
15:11
500
Logo Thai PBS
กสทช.เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศยกเลิกกฎ Must have - ให้รับฟังความเห็นปชช. 30 วัน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
มติ ที่ประชุม กสทช.เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศยกเลิกกฎ Must have ให้รับฟังความคิดเห็นประชาชนภายใน 30 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2566 ที่ผ่านมา ที่ประชุม กสทช.นัดพิเศษ ครั้งที่ 7/2566 ได้พิจารณาเรื่อง เห็นควรยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 (ประกาศ Must Have) ซึ่งเป็นประกาศที่กำหนดให้รายการกีฬา 7 ประเภท คือ ซีเกมส์ อาเซียนพาราเกมส์ เอเซียนเกมส์ เอเซียนพาราเกมส์ โอลิมปิก พาราลิมปิกเกมส์ ฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย

ที่หากมีการได้รับสิทธิให้นำมาออกอากาศในประเทศไทย ต้องนำทั้ง 7 รายการ มาเผยแพร่ผ่านทางโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (ภาคพื้นดิน) เป็นอันดับแรก และจะมีผลต่อเนื่องทำให้ทั้ง 7 ประเภทรายการแข่งขัน ก็จะถูกนำสัญญาณไปออกอากาศผ่านระบบดาวเทียม เคเบิล และ IPTV ภายใต้ กฎ Must Carry

โดยในที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช.เรื่อง ยกเลิกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ.2555

โดยมอบหมายให้สำนักงาน กสทช.จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เพื่อนำความเห็นที่ได้มาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศ โดยมีระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเวลา 30 วัน ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง