ศอ.บต.เปิดแผนรับนศ.ไทยจากซูดานกลับบ้าน 27 เม.ย.นี้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ศอ.บต.เปิดแผนรับนศ.ไทยจากซูดานกลับบ้าน 27 เม.ย.นี้

สังคม
24 เม.ย. 66
19:42
383
Logo Thai PBS
ศอ.บต.เปิดแผนรับนศ.ไทยจากซูดานกลับบ้าน 27 เม.ย.นี้
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ศอ.บต.เปิดขั้นตอนรองรับนักศึกษาไทยในซูดานกลับบ้าน ถึงสนามบินดอนเมือง 27 เม.ย.นี้ จากนั้นนำขึ้น C-130 นัดหมายครอบครัวมารับนักศึกษายังค่ายอิงคยุทธฯ ปัตตานี กลับภูมิลำเนา

วันนี้ (24 เม.ย.2566) นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) แถลงแนวทางการให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียนนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากซูดาน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มอบหมายให้ ศอ.บต.เตรียมแผนรองรับนักศึกษาเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยประสานส่วนราชการทั้งส่วนกลาง และในพื้นที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด 

โดยเบื้องต้นการจัดตั้งศูนย์ประสานงานนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ศึกษาต่อในต่างประเทศ (ศป.นศ.จชต.) บริเวณชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศอ.บต.ยะลา เพื่อให้นักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาที่ซูดาน และผู้ปกครองติดต่อ และให้การช่วยเหลือเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมเปิดช่องทางติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้อีก 4 ช่องทาง ได้แก่

  • โทรศัพท์ หมายเลข 073-274-101
  • Facebook Page FAS : Foreign Affairs Strategy Division
  • โทรสายด่วนอุ่นใจ 1880
  • ติดต่อโดยตรงที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านข่าวเพิ่ม รัฐบาลเตรียมอพยพ "นศ.ในซูดาน" กลับประเทศ-หาที่เรียนต่อในไทย

แผนรองรับ นศ.กลับถึงไทย 27 เม.ย.

สำหรับแผนรองรับนักศึกษาไทย ที่ถูกอพยพจากซูดานกลับสู่ไทย และเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ได้กำหนดแผนการดำเนินงานไว้ 4 แนวทาง ดังนี้ การนำนักศึกษากลับภูมิลำเนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ศอ.บต.ประสานกับกองทัพอากาศ กองทัพบก และกองทัพภาค 4 เตรียมการนำนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางกลับภูมิลำเนา 

เมื่อเครื่องบินที่อพยพนักศึกษาจากซูดาน มายังท่าอากาศยานดอนเมือง และผ่านขั้นตอนพิธีการของกรมการกงสุลเรียบร้อยแล้ว เบื้องต้นคาดว่าจะเดินทาง มาถึงท่าอาศยานดอนเมืองในวันที่ 27 เม.ย.นี้ เวลา 20.00 น. ศอ.บต.จะนำนักศึกษาเข้าพักโรงแรมบริเวณใกล้กับสนามบินดอนเมือง

โดย ศอ.บต.ประสาน กองทัพอากาศ กองทัพภาค 4 กอ.รมน. ภาค 4 สน.เพื่อนำเครื่องบิน C-130 รับนักศึกษาจากท่าอากาศยานดอนเมือง (กองบิน 6) เดินทางไปยังค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

พร้อมนัดหมายครอบครัวมารับนักศึกษายังค่ายอิงคยุทธฯ กลับภูมิลำเนา โดย ศอ.บต. หารือจังหวัด อำนวยความสะดวกพาหนะในการเดินทางมารับและกลับภูมิลำเนาแต่ละจังหวัดต่อไป

ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกในเรื่องอาหาร 3 มื้อ และที่พักในบริเวณใกล้กับท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อรองรับนักศึกษาในกรณีที่เดินทางมาถึงในเวลาเที่ยงคืน เพื่อคลายความอ่อนล้าของร่างกายหลังการเดินทางข้ามประเทศ มากกว่า 10 ชั่วโมง

รวมถึงการจัดเตรียมยานพาหนะของ ศอ.บต. กรณีที่ผู้ปกครองไม่สะดวกเดินทางมารับนักศึกษาโดยการนำส่ง ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือ จุดที่ใกล้กับบ้านมากที่สุด

การสื่อสารกับครอบครัวนักศึกษา ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ประสานกับนักเรียนนักศึกษาผ่านช่องทางโทรศัพท์ แอปพลิเคชันไลน์ เฟซบุ๊ก และช่องทางออนไลน์อื่นๆ เพื่อติดต่อไปยังผู้ปกครองของนักศึกษาโดยตรง ควบคู่กับการใช้กลไกบัณฑิตอาสาฯ ของ ศอ.บต. ลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านสำรวจค้นหาผู้ปกครองที่มีบุตรหลานศึกษาอยู่ที่ซูดาน เพื่อประสานแจ้งให้เดินทางมารับกลับภูมิลำเนาที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ตามวันเวลาที่กำหนด

การเทียบโอนหน่วยกิตการศึกษา

ศอ.บต. เตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันการศึกษาในพื้นที่ อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้นักศึกษาจากซูดานที่ไม่ประสงค์จะเดินทางกลับไป ศึกษาต่อสามารถเทียบโอนหน่วยกิตการศึกษามาศึกษาต่อยังสถาบันการศึกษาในประเทศไทยได้

สำหรับกรณีที่นักศึกษาต้องการเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอื่น ศอ.บต. จะประสานกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางต่อไป

ส่วนผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ศอ.บต.จะประสานสถานประกอบการเพื่อพิจารณา รับเข้าทำงานโดยเร็ว ทั้งนี้ กรณีหากต้องมีการปรับวุฒิการศึกษา ศอ.บต.จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับวุฒิการศึกษาเป็นกรณีเร่งด่วนต่อไป

การดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยและเยียวยาจิตใจนักศึกษา ศอ.บต.เตรียมประสานกรมการกงสุล เนื่องจากกรมการกงสุลจะเป็นฝ่ายประสานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อคัดกรองโรค ก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนา ส่วนในพื้นที่ ศอ.บต. ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้มีการติดตามเยี่ยมเยียนดูแลสภาพจิตใจนักศึกษา 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

นานาชาติอพยพพลเรือนพ้น "ซูดาน" สู้รบยืดเยื้อ-ตายกว่า 400 คน

คนไทยในซูดานกว่า 250 คนยังปลอดภัย กต.เตรียมแผนอพยพ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง