เลือกตั้ง2566 : กกต. ทำคู่มือ "อักษรเบรลล์" อำนวยความสะดวกผู้พิการสายตาไปเลือกตั้ง

การเมือง
8 พ.ค. 66
10:59
292
Logo Thai PBS
เลือกตั้ง2566 : กกต. ทำคู่มือ "อักษรเบรลล์" อำนวยความสะดวกผู้พิการสายตาไปเลือกตั้ง
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กกต. จัดทำคู่มือ "อักษรเบรลล์" อำนวยความสะดวกผู้พิการทางการมองเห็น ในการเลือกตั้ง 2566 แจก 1,000 เล่ม 3 ช่องทาง

วันนี้ (8 พ.ค.2566) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. โดยสำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือประชาชาชนรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 ในรูปแบบอักษรเบรลล์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้พิการทางการมองเห็นได้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

โดยสามารถออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างอิสระ ปราศจากการครอบงำ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดทั้งการส่งเสริมปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ภายใต้แนวทางการสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีวิถีประซาธิปไตยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

สำหรับการจัดทำคู่มืออักษรเบรลล์รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผลิตจำนวน 1,000 เล่ม และได้แจกจ่ายไปยังส่วนงานต่างๆ ดังนี้

1. สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เครือข่ายผู้พิการทางสายตา จำนวน 330 แห่ง ๆ ละ 2 เล่ม
2. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จำนวน 77 จังหวัด ๆ ละ 3 เล่ม รวมจำนวน 231 เล่ม
3. ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 - 8 จำนวน 8 แห่ง ๆ ละ 3 เล่ม รวมจำนวน 24 เล่ม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

เลือกตั้ง2566 : กกต.สรุปภาพรวมเลือกตั้งล่วงหน้า คาดใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 70%

เลือกตั้ง2566 : เตือนข้อพึงระวังวันเลือกตั้งล่วงหน้า ฝ่าฝืนโทษหนัก

เลือกตั้ง2566 : เช็ก! 28 จุด ใน 23 จังหวัด ที่เลือกตั้งพิเศษ สำหรับผู้พิการ-ผู้สูงอายุ

เลือกตั้ง2566 : กกต.ห้ามเผยผลโพลเกี่ยวกับเลือกตั้ง ตั้งแต่ 7 พ.ค. - 14 พ.ค.

เลือกตั้ง2566 : วิธีแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้ง เริ่ม 7-13 พ.ค. และ 15-21 พ.ค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง