เช็กบิลค่าไฟ พ.ค.66 ถ้าจ่ายแล้วคืนส่วนลดเดือนหน้า 150 บาท

สังคม
19 พ.ค. 66
14:49
11,697
Logo Thai PBS
เช็กบิลค่าไฟ พ.ค.66 ถ้าจ่ายแล้วคืนส่วนลดเดือนหน้า 150 บาท
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
​โฆษกรัฐบาล เผยการไฟฟ้าฯ ขอให้ประชาชนตรวจสอบยอดเงินค่าไฟฟ้าเดือน พ.ค.66 หากชำระบิลค่าไฟแล้ว จะคืนส่วนลด 150 บาทในเดือนถัดไป

วันนี้ (19 พ.ค.2566) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 พ.ค.2566 มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบภาระค่าไฟฟ้าประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานและในช่วงฤดูร้อนปี 2566 โดยเมื่อวันที่ 15 พ.ค.2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเห็นชอบตามที่ ครม. เสนอ

ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าต่อเนื่อง 4 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ส.ค.2566 แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน และส่วนลดค่าไฟฟ้า (เพิ่มเติม) สำหรับงวดเดือน พ.ค.2566 จำนวน 150 บาทต่อราย ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน ทั้งนี้กำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) แจ้งว่า สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน พ.ค.2566 ที่จดหน่วยและส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในวันที่ 14-17 พ.ค.2566 ที่ยังไม่มีส่วนลด MEA จะปรับปรุงในระบบรับชำระเงินค่าไฟฟ้า โดยผู้ใช้ไฟฟ้าตรวจสอบยอดเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือน พ.ค.2566 ที่มีการปรับปรุงแล้วได้ที่แอปพลิเคชัน MEA Smart life หรือที่ทำการ MEA ทั้ง 18 เขต หากผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระค่าไฟฟ้าแล้ว MEA จะคืนเงินส่วนลดดังกล่าวให้ในเดือนถัดไป ทั้งนี้ ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน พ.ค.2566 จะเป็นการจดหน่วยในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 14 พ.ค.-13 มิ.ย.2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง