วุฒิสภา เห็นชอบ 'ศิลักษณ์ ปั้นน่วม' เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

วุฒิสภา เห็นชอบ 'ศิลักษณ์ ปั้นน่วม' เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

การเมือง
23 พ.ค. 66
15:17
962
Logo Thai PBS
วุฒิสภา เห็นชอบ 'ศิลักษณ์ ปั้นน่วม' เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
วุฒิสภา เห็นชอบ “ศิลักษณ์ ปั้นน่วม” ด้วยคะแนน 182 เสียง เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

วันนี้ (23 พ.ค.2566) ที่ประชุมวุฒิสภา สมัยวิสามัญ มีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานการประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คือ น.ส.ศิลักษณ์ ปั้นน่วม หลังจากที่คณะกรรมาธิการสามัญ (กมธ.) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ที่มี พล.อ.อู้ด เบื้องบน ส.ว. เป็นประธาน กมธ. พิจารณาแล้วเสร็จ โดยเป็นการพิจารณาและลงมติแบบลับ

หลังลงมติเสร็จสิ้น นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ได้ประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า น.ส.ศิลักษณ์ ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียง 182 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 1 คะแนน ไม่ออกเสียง 4 คะแนน เป็นอันว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ น.ส.ศิลักษณ์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา จึงเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

จากนั้นที่ประชุมรับทราบพระบรมราชโองการปิดประชุมสมัยวิสามัญ แห่งรัฐสภา พ.ศ.2566 และปิดประชุมในเวลา 13.56 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

โปรดเกล้าฯ ประกาศเรียกประชุมรัฐสภา สมัยวิสามัญ 23 พ.ค.2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง