สั่งยุบ "สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย" ของ "ศรีสุวรรณ" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สั่งยุบ "สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย" ของ "ศรีสุวรรณ"

การเมือง
9 มิ.ย. 66
17:28
2,166
Logo Thai PBS
สั่งยุบ "สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย" ของ "ศรีสุวรรณ"
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
อธิบดีกรมการปกครอง มีคำสั่งยุบสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ของ "ศรีสุวรรณ จรรยา" หลังพบแอบอ้างผู้อื่นมาจดจัดตั้งสมาคม

วันนี้ (9 มิ.ย.2566) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามในคำสั่งนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เรื่องเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โดยมีรายละเอียดว่า

ตามที่นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร มีคำสั่งรับจดทะเบียนตั้งสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ลงวันที่ 13 พ.ค.2552 สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 15 ซอยปทุมคงคา ถนนทรงสวัสดิ์ เขตสัมพันธวง์ กรุงเทพมหานครนั้น

จากการตรวจสอบพยานหลักฐานต่าง ๆ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีบุคคลผู้จะเป็นสมาชิกของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ร่วมกันยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนสมาคมฯ รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้จะเป็นสมาชิก 11 คน และข้อเท็จจริงปรากฏภายหลังการจดทะเบียนสมาคม ว่า บุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 3 คน ให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องต้องกันว่า ไม่เคยเป็นสมาชิกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยแต่อย่างใด และผู้มีรายชื่อในบัญชีจำนวน 2 ราย ให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องกันว่า ไม่เคยเข้าร่วมประชุมคณะผู้เริ่มก่อตั้งสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2551

การนำรายงานการประชุมดังกล่าวแนบยื่นเป็นเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมต่อนายทะเบียนสมาคมฯ นั้น บุคคลดังกล่าวมิได้รู้เห็นด้วยแต่อย่างใด พยานหลักฐานจึงมีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า การยื่นคำขอจดทะเบียนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย มิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 81 กล่าวคือ มีจำนวนสมาชิกไม่ครบ 10 คน

จึงเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย หากประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวได้ภายใน 50 วันรับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง