พบโรคไข้เลือดระบาดมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี, กลุ่มอายุ 15-24 ปี และกลุ่มอายุ 10-14 ปี | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

พบโรคไข้เลือดระบาดมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี, กลุ่มอายุ 15-24 ปี และกลุ่มอายุ 10-14 ปี

ภูมิภาค
11 ก.ค. 66
16:25
410
Logo Thai PBS
พบโรคไข้เลือดระบาดมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี, กลุ่มอายุ 15-24 ปี และกลุ่มอายุ 10-14 ปี
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
สสจ.เชียงใหม่ เปิดประชุมศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณีโรคติดต่อนำโดยยุงลาย เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาด “ไข้เลือดออก” จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (11 ก.ค.2566) นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดประชุมศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณีโรคติดต่อ นำโดยแมลง (ยุงลาย) จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

 

จากกรณีที่มีการคาดการณ์ว่าในปี 2566 ประเทศไทยจะพบการระบาดของโรคไข้เลือดออกมากขึ้นตามวงรอบของปีที่จะระบาด โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 11 กรกฎาคม 2566 พบรายงานผู้ป่วยจำนวน 1,805 คน คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน 88.93 เสียชีวิต 2 คน พื้นที่ได้พบการระบาดมากที่สุด ได้แก่ อำเภอแม่อาย, อำเภอเชียงดาว, อำเภอไชยปราการ, อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอแม่ริม โดยพบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 25-34 ปี, กลุ่มอายุ 15-24 ปี และกลุ่มอายุ 10-14 ปี

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวที่ จึงได้เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และดำเนินการไปพร้อมกับหน่วยงานเครือข่าย เพื่อระดมสรรพกำลังและทรัพยากร เข้ามาจัดการป้องกันควบคุมโรคให้เกิดประสิทธิผลให้ได้มากที่สุด ได้เปิดประชุมศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณีโรคติดต่อนำโดยยุงลาย จังหวัดเชียงใหม่ เร่งรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน

 

ในวาระการประชุมมีการวิเคราะห์ และนำเสนอสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, สาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่ระบาดอำเภอทั้ง 25 อำเภอ โดยที่ประชุมมีข้อสั่งการมอบหมายให้ทุกอำเภอดำเนินการควบคุมไข้เลือกออก และลงพื้นที่ควบคุมการระบาดโดยเน้นให้ทุกพื้นที่มีดัชนีลุกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์ให้เร็วที่สุด, ให้ทุกอำเภอใช้มาตรการควบคุมไข้เลือดออก ถึงโรงเรียน และวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละอำเภอ โดยแต่งตั้ง อสม.ในโรงเรียน และ อสม.ในวัด เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการ จัดการ สำรวจ และควบคุม ค่า HI ,CI ในโรงเรียนและวัด, ให้จัดทำระบบการรายงานข้อมูลที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และข้อมูลที่นำเสนอให้กับประชาชนให้สามารถเข้าใจเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อที่จะประกอบเป็นข้อสั่งการในการควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ พื้นที่ควบคุมการระบาดสำเร็จ (Green Zone) ให้เฝ้าระวังโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ ดำเนินการสุ่มสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกสัปดาห์ เน้นสถานการณ์ที่สำคัญ เช่น วัด, โรงเรียน, ตลาด เป็นต้น และให้จัดประชุมเพิ่มองค์ความรู้วิชาการ แก่ทีมป้องกันควบคุมโรคในระดับอำเภอ/ตำบล หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับรับทราบสถานการณ์ ทั้งยังขอความร่วมมือหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ให้ความร่วมมือควบคุมป้องกันโรค


ทั้งนี้ ประชาชนควรสังเกตอาการของตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก หรือผู้ใหญ่ที่มีโรคประจำตัว และผู้สูงอายุ หากมีอาการไข้สูงเฉียบพลันนานเกินกว่า 2 วันร่วมด้วยกับอาการอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย เบื่ออาหาร หน้าแดง ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม ไม่ควรซื้อยากินเอง โดยเฉพาะยาในกลุ่มที่ทำให้เกิดภาวะเลือดออกง่าย หยุดยาก รวมถึงภาวะตับวาย เช่น ยาแอสไพริน ไอบูโพรเฟน และ ไดโคลฟีแนค สำหรับร้านขายยาและคลินิก ควรแนะนำผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออกให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล หากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร 053 211048-50 ต่อ 110

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

-
ข่าวที่เกี่ยวข้อง