ศาล รธน.สั่งผู้เกี่ยวข้อง ส่งหนังสือชี้แจง ปมหุ้น "ศักดิ์สยาม" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ศาล รธน.สั่งผู้เกี่ยวข้อง ส่งหนังสือชี้แจง ปมหุ้น "ศักดิ์สยาม"

การเมือง
23 ส.ค. 66
14:36
208
Logo Thai PBS
ศาล รธน.สั่งผู้เกี่ยวข้อง ส่งหนังสือชี้แจง ปมหุ้น "ศักดิ์สยาม"
ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคำร้อง "ศักดิ์สยาม" ซุกหุ้น บ.บุรีเจริญ หรือไม่ ส่งหนังสือชี้แจงต่อศาล พร้อมนัดอ่านคำวินิจฉัยคำร้อง กรณีคุณสมบัติผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน ห้ามบุคคลต้องคดีโทษการพนันสมัครได้หรือไม่ 13 ก.ย.นี้

วันนี้(23 ส.ค.2566) ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งในคำร้องพิจารณาความเป็นรัฐมนตรีของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม สิ้นสุดลง เฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง(5) ประกอบกับมาตรา 187 หรือไม่ กรณีการซุกหุ้นบริษัทบุรีเจริญ คอนสตรัคชั่น โดยให้บุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำคำชี้แจงเป็นหนังสือตามประเด็นที่ศาลกำหนด ตามที่ สส.พรรคก้าวไกล ยื่นคำร้องผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลวินิจฉัย

นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ ยังนัดแถลงปรึกษาหารือและลงมติในวันพุธที่ 13 ก.ย.2566 เวลา 09.30 น. เกี่ยวกับศาลปกครองกลางส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีนายวุฒิพงศ์ ทองพยงค์ ในคดีหมายเลขดำที่ 1126 / 2564 ว่าตามที่ พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ปี 2457 มาตรา 12(11) ที่บัญญัติคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านว่า ต้องไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการพนัน ในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 26 หรือไม่

รัฐธรรมนูญมาตรา 26 ระบุไว้ว่า การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติเงื่อนไขไว้กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิ์หรือเสรีภาพของบุคคลสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนไม่ได้รวมถึงต้องระบุเหตุผลความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

"ศักดิ์สยาม" สั่งฝ่ายกฎหมายเตรียมหลักฐานชี้แจงเรื่องหุ้น 26 ก.ค.นี้ 

ศาล รธน.สั่งผู้เกี่ยวข้องส่งหลักฐานเพิ่ม คดีหุ้น "ศักดิ์สยาม" 

ฝ่ายค้านยื่น ป.ป.ช.สอบ "ศักดิ์สยาม" คดีซุกหุ้นรับงาน  

"ศักดิ์สยาม" ไม่กังวล "ชูวิทย์" จ่อบุกกระทรวงฯ ท้าหาหลักฐานให้ครบ  

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง