"มดบากจีนใจ" ตัวจิ๋ว 2.64 มม.ชนิดใหม่ของโลกในอุทยานธรณีสตูล | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"มดบากจีนใจ" ตัวจิ๋ว 2.64 มม.ชนิดใหม่ของโลกในอุทยานธรณีสตูล

Logo Thai PBS
"มดบากจีนใจ" ตัวจิ๋ว 2.64 มม.ชนิดใหม่ของโลกในอุทยานธรณีสตูล
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ทีมวิจัยอพวช. ค้นพบ "มดบากจีนใจ" มดสีเหลืองตัวจิ๋วแค่ 2.64 มม.ชนิดใหม่ของโลก พบในอุทยานธรณีโลกสตูล

วันนี้ (25 ส.ค.2566) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รายงานว่า หลังจากอุทยานธรณีสตูลได้รับการประกาศ ให้เป็น “อุทยานธรณีโลก” ในปีพ.ศ.2561 เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นแห่งที่ 5 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทีมวิจัยทางธรรมชาติวิทยา อพวช.ได้ให้ความสนใจพื้นที่อุทยานธรณีสตูล และได้ดำเนินโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงภายใต้โครงการศึกษาความหลากหลายของพืชและสัตว์ในอุทยานธรณีสตูลตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 จนถึง พ.ศ.2567 โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งเป้าหมายของการศึกษานั้นอยู่ในบริเวณอุทยานธรณีสตูลและพื้นที่ติดต่อกันในบริเวณ จ.สตูลและตรัง

กระทั่งวันที่ 21 เม.ย.2565 นักวิจัย อพวช.ค้นพบมดสีเหลือง ๆ สร้างรังอยู่ในกิ่งไม้ขนาดเล็กแห้งคาต้นของไม้พุ่มในป่าละเมาะใกล้กับถ้ำอุไรทอง และป่าละเมาะใกล้คลองห้วยบ้า อ.ละงู จ.สตูล หลังจากทำการศึกษา พบว่ามดชนิดนี้อยู่ในสกุลมดบาก (Genus Vombisidris)  

มดบากจีนใจ มดจิ๋วตัวแค่ 2.64 มม.พบในป่าจ.สตูล

มดบากจีนใจ มดจิ๋วตัวแค่ 2.64 มม.พบในป่าจ.สตูล

มดบากจีนใจ มดจิ๋วตัวแค่ 2.64 มม.พบในป่าจ.สตูล

หลังจากนั้น นายทัศนัย จีนทอง ดร.วียะวัฒน์ ใจตรง และรศ.ดร.วัฒนชัย ตาเสน คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันบรรยายลักษณะและตีพิมพ์เผยแพร่เป็นมดชนิดใหม่ของโลกในวารสาร Tropical Natural History ฉบับที่ 23 (ปี พ.ศ. 2566) โดยให้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง