พัฒนาการทางวัฒนธรรม "เมืองโบราณศรีเทพ" ก่อนเป็นมรดกโลก | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

พัฒนาการทางวัฒนธรรม "เมืองโบราณศรีเทพ" ก่อนเป็นมรดกโลก

ภูมิภาค
7 ก.ย. 66
14:19
2,412
Logo Thai PBS
พัฒนาการทางวัฒนธรรม "เมืองโบราณศรีเทพ" ก่อนเป็นมรดกโลก
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
มาทำความรู้จักเมืองศรีเทพ มีความโดดเด่นอะไรบ้าง ? หลังประเทศไทยเสนอให้เป็นมรดกโลก ผ่านคุณค่า ความโดดเด่น และเป็นสากล

"อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ" ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ อยู่ในบริเวณเขตที่สูงภาคกลาง เป็นจุดเชื่อมโยงเครือข่ายของการแลกเปลี่ยนสินค้า เส้นทางการค้าและวัฒนธรรม ระหว่างพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความสำคัญมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายต่อเนื่อง จนถึงวัฒนธรรมเขมรโบราณ (พุทธศตวรรษที่ 8-18)

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพปัจจุบัน ประกอบไปด้วยสองส่วนสำคัญ คือ เมืองในและเมืองนอก

เมืองโบราณศรีเทพ เป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรมแบบต่อเนื่อง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบสำคัญ ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมทวารวดีในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-16 อันเป็นช่วงที่สำคัญในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย เมืองโบราณศรีเทพ โบราณสถานเขาคลังนอก และโบราณสถานถ้ำเขาถมอรัตน์

1.เมืองโบราณศรีเทพ เป็นเมืองโบราณที่มีความสำคัญมากที่สุดเมืองหนึ่ง ในวัฒนธรรมทวารวดี ซึ่งเป็นเมืองที่มีการอาศัยอยู่มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย และถูกทิ้งร้างไว้ประมาณพุทธศตวรรษที่ 18

อ้างอิงจากหลักฐานทางโบราณคดีและงานศิลปกรรมที่ปรากฏ สามารถแสดงให้เห็นถึงว่าเมืองโบราณศรีเทพ ได้มีการติดต่อรับอารยธรรมจากอินเดีย และแหล่งวัฒนธรรมทวารวดีแหล่งอื่น ๆ

จนทำให้เมืองศรีเทพมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรม และศิลปกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื่องจากมีการรับวัฒนธรรมถึง 3 ศาสนาด้วยกันนั่นก็คือ อินเดีย เขมร และทวารวดี

2.โบราณสถานเขาคลังนอก เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่นอกเมืองศรีเทพไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ และองค์ประกอบทางสถานปัตยกรรมที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด ในวัฒนธรรมทวารวดี รวมพุทธศตวรรษที่ 13-14 ซึ่งเขาคลังนอกได้รับอิทธิพล และแนวคิดมาจากเรื่องมณฑลจักรวาลหรือศูนย์กลางจักรวาลจากวัฒนธรรมอินเดีย

3.โบราณสถานถ้ำเขาถมอรัตน์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโคกสะอาด ห่างจากเมืองโบราณศรีเทพ ไปทางทิศตะวันตก 15 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในเมืองที่มีแนวแกนเดียวกันกับเมืองโบราณสถานเขาคลังนอก และเมืองโบราณศรีเทพ โดยโบราณสถานถ้ำเขาถมอรัตน์ เป็นถ้ำเพียงแห่งเดียวที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อในศาสนาพุทธ นิกายมหายาน

พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองโบราณศรีเทพ

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ถึงสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น (พุทธศตวรรษที่ 9-12) จากการขุดค้นทางโบราณคดีที่เมืองใน ในตัวเมืองโบราณศรีเทพ ค้นพบหลักฐานของการอยู่อาศัยของมนุษย์ และพิธีกรรมในการฝังศพที่มีอายุประมาณ 1,700 ปี ที่มีโบราณวัตถุที่สำคัญคือ โครงกระดูกมนุษย์

และข้อสังเกตที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือ การค้นพบว่า มีการฝังศพมนุษย์และสุนัขร่วมกัน ซึ่งเป็นข้อสังเกตที่สำคัญว่า พิธีกรรมการฝังศพของมนุษย์ในยุคนั้น อาจมีความสัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยง

นอกจากนี้ยังพบกระดูกไก่ และลูกปัด กำไล แหวนสำริด พร้อมเครื่องปั้นดินเผาในบริเวณใกล้เคียงกับที่พบการฝังศพมนุษย์

สมัยวัฒนธรรมทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 12-16)

เมืองโบราณศรีเทพ เป็นเมืองวัฒนธรรมทวารวดี ในสมัยที่มีการขยายพื้นที่เมืองจากเมืองในสู่เมืองนอก ซึ่งภายในเมืองโบราณศรีเทพ พบโบราณสถานมากกว่า 112 แห่ง เป็นศาสนสถานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และนิกายมหายาน

รวมทั้งศาสนาฮินดูด้วยเช่นกัน อ้างอิงจากการพบประติมากรรมที่มีลักษณะโดดเด่น จนได้รับการขนานนามให้เป็น ศิลปะสกุลช่างศรีเทพ

สมัยวัฒนธรรมเขมรโบราณในประเทศไทย (พุทธศตวรรษที่ 16-18)

โบราณสถานภายในเมืองศรีเทพ เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมเขมรโบราณในประเทศไทย เช่น ปรางค์ศรีเทพ ปรางค์สองพี่น้อง ซึ่งตั้งอยู่ภายในเมืองใน ค้นพบประติมากรรมที่สำคัญได้แก่ ศิวลึงค์ โคนนทิ และทับหลัง ที่แกะสลักเป็นรูปอุมามเหศวร ที่ปรางค์องค์เล็กของปรางค์สองพี่น้อง แสดงให้เห็นถึงลัทธิที่นับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุด

สมัยสุโขทัย-สมัยรัตนโกสินทร์ (พุทธศตวรรษที่ 18 - ปัจจุบัน)

หลังจากอาณาจักรสุโขทัยเกิดขึ้น ศูนย์กลางความเจริญได้ย้ายออกจากเมืองโบราณศรีเทพ ไปบริเวณ จ.เพชรบูรณ์ ทางตอนเหนือ สอดคล้องกับหลักฐานทางโบราณคดีภายในเมืองศรีเทพ ที่พบว่า ชั้นดินที่มีการใช้งานชั้นสุดท้ายในสมัยวัฒนธรรมเขมร

รวมถึงไม่พบศิลปะและสถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย-สมัยรัตนโกสินทร์ในเมืองศรีเทพเลย แสดงถึงการที่เมืองนี้ถูกทิ้งร้างไปตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 18

เมืองโบราณศรีเทพ มีความสำคัญในด้านประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก ที่จะช่วยเติมเติมความเป็นมาของวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ธนัชญา เทียนดี นักโบราณคดีปฏิบัติการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ กล่าวว่่ นับว่าอีกไม่นาน ที่คนเพชรบูรณ์และคนไทยรอฟังข่าวในเดือนนี้ ที่คณะกรรมการมรดกโลก จะมีการพิจารณาขึ้นทะเบียน เมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เป็นมรดกโลกในช่วงวันที่ 10-25 ก.ย.นี้

แหล่งที่มาข้อมูล : เอกสารอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

โค้งสุดท้าย! ”เมืองโบราณศรีเทพ” ก่อนขึ้นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่

รู้จัก “อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ” ก่อนเป็นมรดกโลก

“ดร.พชรพร” กับเทคโนโลยี “ไลดาร์” ค้นหาอดีตที่ “เมืองโบราณศรีเทพ”

"ศรีเทพ" ใช้ "โดรนไลดาร์" สำรวจเมืองโบราณครั้งแรก

เคาะแล้ว! ครม.ชง "เมืองโบราณศรีเทพ" จ.เพชรบูรณ์ เป็นมรดกโลก

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง