เปิดตัว 9 ที่ปรึกษา “นายกฯ เศรษฐา” เน้นผู้เชี่ยวชาญ-ชำนาญเฉพาะทาง

การเมือง
15 ก.ย. 66
14:13
13,040
Logo Thai PBS
เปิดตัว 9 ที่ปรึกษา “นายกฯ เศรษฐา” เน้นผู้เชี่ยวชาญ-ชำนาญเฉพาะทาง
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ที่ปรึกษานายกฯ ทั้ง 9 คน เป็นใครมาจากไหนบ้าง ส่วนใหญ่เป็นสายสัมพันธ์กับพรรคเพื่อไทย และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งอดีตรัฐมนตรี นักธุรกิจ นักการเงินการคลัง ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ด้านกฎหมาย ด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อม

วันนี้ (15 ก.ย.2566) จากกรณี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 234-2566 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยมี

1. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
2. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ
3. นายพิชัย ชุณหวชิร
4. นายศุภนิจ จัยวัฒน์
5. นายพิมล ศรีวิกรม์
6. นายพิชิต ชื่นบาน
7. นายชลธิศ สุรัสวดี
8. นายชัย วัชรงค์
9. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์

"กิตติรัตน์" นั่งประธานกุนซือนายกฯ เศรษฐา

มาทำความรู้จักกับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี แต่ละคนว่าเป็นใครมาจากไหน

(1) กิตติรัตน์ ณ ระนอง
อายุ 65 ปี เป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้านเศรษฐกิจ ของพรรคเพื่อไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี รมว.พาณิชย์ และรมว.คลัง ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 "กิตติรัตน์" อดีตขุนคลังยุคยิ่งลักษณ์ สู่ ปธ.ที่ปรึกษานายกฯ เศรษฐา

(2) เทวัญ ลิปตพัลลภ
อายุ 64 ปี อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า อดีตเลขาธิการพรรคชาติพัฒนากล้า, อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา 3 สมัย และประธานสโมสรฟุตบอลนครราชสีมา

(3) พิชัย ชุณหวชิร
อายุ 74 ปี สำเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2516 ปริญญาโท บริหารธุรกิจจาก Indiana University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับปริญญา ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทางบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการเงิน จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พ.ศ.2544-2556 เป็นกรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2557-2560 กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย, 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

เป็น นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย, รองประธานกรรมการ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ประธานสมาพันธ์มวยสากลแห่งทวีปเอเชีย (ASBC)

(4) ศุภนิจ จัยวัฒน์
อายุ 63 ปี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บจม.แสนสิริ, ประธานกรรมการบริษัท อาโนส์ กรุ๊ป 2020 จำกัด และอดีตประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บมจ.แสนสิริ ปัจจุบันทำธุรกิจ โรงแรมสีลม ซีริน โรงแรมโพธิ ศิรีนทร์ จ.เชียงใหม่ และโรงแรมบ้านบาหยัน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเพื่อนสนิทกับเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

(5) พิมล ศรีวิกรณ์
อายุ 59 ปี จบปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย เป็นกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์เพาเวอร์แห่งชาติ, นายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย, กรรมการโรงเรียนศรีวิกรม์ เข้าวงการเมืองครั้งแรก เป็นเลขานุการส่วนตัว ของสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ลงเลือกตั้งครั้งแรก พ.ศ.2544 และ 2549

เป็นประธานที่ปรึกษานโยบายด้านกีฬา พรรคเพื่อไทย, อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, อดีตรองโฆษกพรรคไทยรักไทย และอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย

(6) พิชิต ชื่นบาน
อายุ 64 ปี จบปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขากฎหมายมหาชน เนติบัณฑิตไทย

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เป็นทนายความครอบครัวชินวัตร ตั้งแต่พรรคไทยรักไทยถูกรัฐประหาร ปี 2549 ต่อมา ศาลสั่งจำคุก 6 เดือน ไม่รอลงอาญา จากคดีถุงขนม 2 ล้านบาท

เป็น สส.บัญชีรายชื่อ ของพรรคเพื่อไทย และทำหน้าที่หัวหน้าทีมทนายความ สู้คดีจำนำข้าว สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ล่าสุดเกือบได้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ใน ครม.เศรษฐา 1 แต่ถูกท้วงติงเรื่องคุณสมบัติ ทำให้เจ้าตัวออกมาบอกว่าขอถอนตัว

(7) ชลธิศ สุรัสวดี
อายุ 65 ปี จบปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2524, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) มก. ปี 2546
ปี 2524 เริ่มรับราชการตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ 3 กรมป่าไม้
ปี 2543 ป่าไม้จังหวัดอยุธยา
ปี 2546 เลขานุการกรมป่าไม้
ปี 2548 ผอ.สำนักจัดการป่าชุมชน (นักวิชาการป่าไม้ 9) สำนักจัดการป่าชุมชน


ปี 2551 รองอธิบดีกรมป่าไม้
ปี 2556 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปี 2557 เป็นอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปี 2558 เป็นอธิบดีกรมป่าไม้
วันที่ 3 ต.ค.2560 คณะรัฐมนตรี มีคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.

(8) ชัย วัชรงค์
อายุ 64 ปี จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เคยทำงานในธุรกิจร้านขายปลีกสัตว์เลี้ยง อาหารสัตว์ อุปกรณ์การเกษตร เป็นนายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทย เป็น ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย อันดับที่ 91 เป็นกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเกษตร พรรคเพื่อไทย หลังจากตั้งรัฐบาล “เศรษฐา 1” แล้ว ได้รับแต่งตั้งเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

(9) สุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์
เพิ่งลาออกจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2566 เพื่อลงเป็น ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคเพื่อไทย อันดับที่ 78 และยังเป็น กรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ รอดู ป.ป.ช.ฟันวินัย "เพิ่มพูน" เล็งตั้งที่ปรึกษาเพิ่มอีก

มุมใหม่ ? รมว.ยธ. “ทำกฎหมายเป็นใหญ่ ไม่ใช่อิทธิพลเป็นใหญ่”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง