ครม.เคาะ 24 รายชื่อรองปลัด มท.-ผู้ว่าฯ ราชการ-บิ๊กปกครอง

การเมือง
18 ก.ย. 66
13:57
8,509
Logo Thai PBS
ครม.เคาะ 24 รายชื่อรองปลัด มท.-ผู้ว่าฯ ราชการ-บิ๊กปกครอง
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ครม.เคาะตั้งบิ๊กกระทรวงมหาดไทย 24 ตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับรองปลัดกระทรวง และผู้ว่าฯ จังหวัดใหญ่ เช่น พังงา อุบลราชธานี กระบี่ ภูเก็ต ส่วน "อรรษิษฐ์" ย้ายนั่งอธิบดีกรมการปกครอง ส่วนผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ขึ้น ปภ.

วันนี้ (18 ก.ย.2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 24 ตำแหน่ง ดังนี้

 • นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าฯ ตราด เป็นรองปลัด มท.
 • นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นอธิบดีกรมการปกครอง
 • นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากตำแหน่งรองปลัด มท. เป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
 • นายไชยวัฒน์ จุนระพงศ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ เป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
 • นายสนั่น พงษ์อักษร พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าฯ นราธิวาส เป็นผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ 
 • นายชลธี ยังตรง พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าฯ อุบลราชธานี เป็นผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา 
 • นายสภกิณห์ แวงชิน พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการ มท. เป็นผู้ว่าฯ นครนายก 
 • นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา เป็นผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช
 • นายทวี เสริมภักดีกุล พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าฯ เลย เป็นผู้ว่าฯ นครสวรรค์ 
 • นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าฯ บึงกาฬ เป็นผู้ว่าฯ บุรีรัมย์
 • นายภาสกร บุญญลักษ์ม์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าฯ กระบี่ เป็นผู้ว่าฯ ปทุมธานี 
 • นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าฯ ยะลา เป็นผู้ว่าฯ พังงา
 • นายโสภณ สุวรรณรัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าฯ ชัยภูมิ เป็นผู้ว่าฯ ภูเก็ต  
 • นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าฯ น่าน เป็นผู้ว่าฯ มหาสารคาม 
 • นายอำพล พงศ์สุวรรณ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการ มท.เป็นผู้ว่าฯ ยะลา 
 • นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าฯ มหาสารคาม เป็นผู้ว่าฯ ราชบุรี
 • นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการ มท.เป็นผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ
 • นายสมนึก พรหมเขียว พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นผู้ว่าฯ สงขลา
 • นายศักระ กปิลกาญจน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าฯ ระนอง เป็นผู้ว่าฯ สตูล 
 • นายผล ดำธรรม พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าฯ สระบุรี เป็นผู้ว่าฯ สมุทรสาคร
 • นายบัญชา เชาวรินทร์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าฯ นครนายก เป็นผู้ว่าฯ สระบุรี
 • นายเจษฎา จิตรัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าฯ สงขลา เป็นผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี 
 • นายพิริยะ ฉันทดิลก พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจ มท. เป็นผู้ว่าฯ อ่างทอง 
 • นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ เป็นผู้ว่าฯ อุบลราชธานี 

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.2566 เป็นต้นไป

อ่านข่าวอื่นๆ

โปรดเกล้าฯ ผู้นำเหล่าทัพ - "พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์" ผบ.ทบ.

เปิดประวัติ "ผู้บัญชาการเหล่าทัพ" ชุดใหม่ ตท.23 - 24 คุมกองทัพ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ 36 นาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง