ไขคำตอบ! พรรคก้าวไกล ประกาศแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ

การเมือง
25 ก.ย. 66
12:55
1,376
Logo Thai PBS
ไขคำตอบ! พรรคก้าวไกล ประกาศแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ไขคำตอบ เมื่อพรรคก้าวไกล ประกาศแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ "ชัยธวัช" ปลุกพลังประชาชนผลักดันรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน เพื่อยุติเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีประชาชนเป็นไม้ประดับ
ในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่ อยากชวนสมาชิกพรรคถึงเส้นทางทางการเมืองของพรรค และบทใหม่ของการเมืองไทย มีหลายคนบอกว่าตอนนี้การเมืองไทย  กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนจากระบอบเผด็จการไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างช้าๆ ตามลำดับ

คำประกาศของนายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่ เมื่อวันที่ ก.ย.ที่ผ่านมา ระบุภารกิจสุดท้าย คือ ร่วมกันผลักดันรัฐธรรมนูญที่มาจากประชา นจากนี้ ต่อไปขอให้ทุกคนช่วยกันรณรงค์เรียกร้องให้มีการทำประชามติถามประชาชนว่า

ต้องการทำรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือไม่ และต้องทำ ส.ส.ร.ที่มาจากประชาชนทั้งหมดไม่ต้องกั๊ก ไม่ต้องมีข้อยกเว้น เพราะประชาชนมีอำนาจสูงสุดในการสถาปนารัฐธรรมนูญ

นายชัยธวัช ระบุว่า การผลักดันการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต้องมาจากประชาชน และการเมืองที่อนุญาตให้รัฐประหารได้ตลอดเวลา ถ้านายพล จะมายึดไม่ถือเป็นการล้มล้างการปกครอง แต่ถาโพสต์ เฟช หรือวิตเตอร์แบบที่ผู้มีอำนาจไม่อยากเห็นก็อาจจะต้องติดคุกเป็น 10 ปีหรือถูกตัดสิทธิตลอดชีวิต

การเมืองให้ใช้สิทธิเลือกตั้งได้เป็นพักๆ แต่ไม่ยอมให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน จึงอยากเรียกมันว่า เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีประชาชนเป็นไม้ประดับ
นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่

นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่

นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่

นอกจากนี้ยังระบุว่า ภัยคุกคามของการเมืองแบบชนชั้นนำ คือการเมืองของประชาชน และนี่จะเป็นจุดเรื่มต้นของการเมืองไทยบทบทใหม่ เป้าหมายของพรรคการเมืองแบบก้าวไกล ต้องผลักดัน และเปลี่ยนแปลงสิ่งที่การเมืองแบบชั้นนำบอกว่าทำไม่ได้ ให้สังคมไทยปฎิเสธไม่ได้อีกต่อไป

ล่าสุดในเพจเฟซบุ๊ก Street Hero V3 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ต้องถามไปที่ 14 ล้านเสียงที่เลือกก้าวไกล คุณต้องการให้ประเทศไทยเป็นสาธารณรัฐ ตามภาพหรือไม่ ถ้าไม่ใช่แค่เดินออกมา อย่าให้พวกเขาอ้างพวกคุณมาทำลายประเทศไทย เพราะมันขัดกับรัฐธรรมนูญ

มาตรา 1 ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ มาตรา 2 ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

อ่านข่าว แกนนำก้าวไกล "ชัยธวัช-พิธา" โชว์วิสัยทัศน์-โรดแมปการเมือง

นโยายพรรคก้าวไกล

นโยายพรรคก้าวไกล

นโยายพรรคก้าวไกล

ข้อมูลจาก สถาบันนิติธรรมาลัยหมวด ระบุว่า บททั่วไป

  • มาตรา 1 ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้
  • มาตรา 2 ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  • มาตรา 3 อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม

  • มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน
  • มาตรา 5 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระทำใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้

เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระทำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณี การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

อ่านข่าว มติที่ประชุม เลือก "ชัยธวัช" หัวหน้าพรรคก้าวไกล คนใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง