7 องค์กรสื่อถกปม "บิ๊กโจ๊ก" ปูดชื่อสื่อรับเงิน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

7 องค์กรสื่อถกปม "บิ๊กโจ๊ก" ปูดชื่อสื่อรับเงิน

อาชญากรรม
27 ก.ย. 66
19:38
2,497
Logo Thai PBS
7 องค์กรสื่อถกปม "บิ๊กโจ๊ก" ปูดชื่อสื่อรับเงิน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
7 องค์กรสื่อ ถกด่วน! ปมนักข่าวรับเงิน "บิ๊กโจ๊ก" แนะสื่อยึดหลักจรรยาบรรณ ไม่เรียกรับผลประโยชน์ พร้อมให้แจ้งเบาะแส

วันนี้ (27 ก.ย.2566) นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา 7 องค์กรวิชาชีพสื่อ ประกอบด้วย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย และสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ประชุมหารือ ถึงประเด็นที่ พล.ต.อ สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ระบุว่ามีการให้เงินกับนักข่าวบางรายว่า

การประชุมหารือวันนี้ จะนำข้อมูลและข่าวที่เกิดขึ้น มาตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อกำหนดท่าทีว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป พร้อมทั้งขอเรียกร้องไปถึงองค์กรสื่อต้นสังกัดต่างๆ ไม่ใช่แค่เฉพาะของนักข่าวที่ถูกเอ่ยชื่อถึงว่า ควรสอดส่องนักข่าวในสังกัดของตนเองว่ามีพฤติกรรมในการรับเงินจากแหล่งข่าวด้วยหรือไม่ หากพบว่ามี ควรมีมาตรการที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของแต่ละองค์กร เพราะถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ทั้งนี้หากใครที่มีข้อมูล หรือพบเห็นนักข่าวที่มีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์ หรือทำตัวไม่เหมาะสมกับวิชาชีพ สามารถส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาได้ ผ่านองค์กรวิชาชีพได้ตามช่องทางต่างๆ

สำหรับแถลงการณ์ร่วม 7 องค์กรสื่อแสดงจุดยืนการรับเงินจากแหล่งข่าว

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ, สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย, สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ร่วม 7 องค์กร แสดงจุดยืนการรับเงินจากแหล่งข่าว ระบุว่า

สืบเนื่องจากกรณีที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่ามีการจ่ายเงินให้สื่อมวลชนเพื่อเป็นค่าข่าว และช่วยเหลือ เนื่องจากเห็นว่านักข่าวเงินเดือนน้อย ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวต่อสาธารณะออกไปอย่างแพร่หลายนั้น

7 องค์กรสื่อ ซึ่งประกอบไปด้วย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย และสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ได้ร่วมประชุมกันและขอแสดงจุดยืนต่อสาธารณะว่า สื่อมวลชนที่รับเงินจากแหล่งข่าวเป็นเรื่องที่ผิดจริยธรรมวิชาชีพอย่างร้ายแรง ไม่สามารถยอมรับได้

โดยที่ประชุม 7 องค์กรวิชาชีพ มีมติดังนี้ 1. เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความกระจ่างชัดในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณชน โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) ซึ่งทำหน้าที่ดูแลเรื่องจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนขององค์กรสมาชิก องค์กรละ 2 คน (เป็นคนในวิชาชีพ 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน) รวมเป็น 6 คน และให้สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มาเป็นประธานคณะกรรมการอีก 1 คน รวมเป็น 7 คน

2.ขอให้องค์กรต้นสังกัดที่ถูกระบุว่า มีนักข่าวรับเงิน รวมทั้งองค์กรสื่อมวลชนอื่นๆ ดำเนินการตรวจสอบว่า นักข่าวในสังกัดมีพฤติกรรมตามที่ถูกระบุหรือไม่ และพร้อมแจ้งผลการดำเนินการต่อสาธารณะให้ทราบ ส่วนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่มีต้นสังกัด และกระทำการเป็นนักข่าวเพื่อส่งข่าวต่อไปยังสำนักข่าวอื่นๆ แต่มีพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมวิชาชีพนั้น ขอให้ทุกองค์กรสื่อมวลชน พิจารณายุติการซื้อข่าวจากบุคคลหรือกลุ่มดังกล่าว

3.กรณีที่มีนักข่าวมีส่วนพัวพันหรือไปเกี่ยวข้องกับการรับเงินในธุรกิจที่ผิดกฎหมาย คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นโดยสภาวิชาชีพข้างต้น จะดำเนินการตรวจสอบด้านจริยธรรมวิชาชีพเช่นกัน ส่วนความผิดตามกฎหมายนั้น เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย

4.7 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ขอเรียกร้องให้บุคคล กลุ่มบุคคลที่เป็นอดีตนักข่าว และทำหน้าที่ส่งข่าวให้สำนักข่าวอื่น ๆ แสดงตัวตนให้ชัดเจนว่า การรับเงินดังกล่าวเป็นค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนในการทำข่าวและส่งประชาสัมพันธ์ โดยไม่แอบอ้างตนว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน แต่หลีกเลี่ยงการถูกกำกับดูแลด้านจริยธรรมจากองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! "บิ๊กโจ๊ก" เปิดตัว "อนันต์ชัย" ทนายสู้ศึกทีมค้นบ้าน

"อนันต์ชัย" ลั่นฟ้องกราวรูดบุคคล-สื่อปูดพาดพิง "บิ๊กโจ๊ก"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง