"ไร้สิทธิทำสวย" บัตรทองไม่ครอบคลุม | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"ไร้สิทธิทำสวย" บัตรทองไม่ครอบคลุม

สังคม
9 พ.ย. 66
16:30
332
Logo Thai PBS
"ไร้สิทธิทำสวย" บัตรทองไม่ครอบคลุม
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
"ไร้สิทธิทำสวย" บัตรทองไม่ครอบคลุม เลขาฯ สปสช. ชี้รักษาผู้ป่วยครอบคลุมทุกโรค ส่งตัวข้ามเขตรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

ระบบหลักประกันสุขภาพ ถูกพัฒนาสิทธิประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง นับแต่ปี 2545-2566 ผ่านมา 21 ปี การดูแลครอบครองประชากร 47,671,000 คน ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา วัยเด็ก หนุ่ม สาว วัยทำงาน สู่วัยชรา โดยปีงบประมาณ2567 มีการใช้งบดูแลสุขภาพทั้งสิ้น 217,628,959,600 บาท โดยเป็นค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว 3,472.24 บาทต่อคน

เปิดสิทธิประโยชน์ผู้ใช้บัตรทอง

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสปสช.

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสปสช.

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสปสช.

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) กล่าวว่าในปีงบประมาณ 2567 ระบบหลักประกันสุขภาพ จะมีการพัฒนาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากขึ้น โดยเตรียมไว้ 10 นโยบาย คาดใช้งบประมาณ 6,200 ล้านบาท เช่น บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที, ดูแลผู้ป่วยจิตเวช, มะเร็งครบวงจร, สถานชีวาภิบาล ใน 12 เขตสุขภาพ,เทเลเมดิซีน

การปรับระบบการเบิกจ่ายเงินใหม่ เป็นเวอร์ชัน 6 ช่วยสะท้อนต้นทุน และงบประมาณที่แท้จริงของ รพ. มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการรักษาโรค ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน

นพ.จเด็จ กล่าวว่า งบประมาณที่เพิ่มขึ้น ประมาณหมื่นล้านบาทจะช่วยสร้างความสะดวกและการเข้าถึงบริการให้กับประชาชนมากขึ้น เช่น การรับยาที่ร้านขายยา ใน 16 กลุ่มอาการคงที่ เพื่อช่วยลดความแออัดใน รพ. และต้นทุนการรักษาให้ลดลง หรือ การเพิ่มคลินิกทันตกรรมให้มากขึ้น

สำหรับผู้ถือสิทธิบัตรดังกล่าว จะได้ได้รับการรักษาพยาบาลครอบคลุมรักษาโรคพื้นฐาน ไข้หวัดใหญ่, โรคเรื้อรัง, เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, หัวใจ, ไตวายเรื้อรัง, เอชไอวี,วัณโรค

ขยายฐานรักษา "Cancer Anywhere"

เลขาฯ สปสช. กล่าวว่า ล่าสุดได้มีการขยายสิทธิประโยชน์ มะเร็งรักษาทุกที่ Cancer Anywhere ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งสิทธิบัตรทองได้รับการรักษาครอบคลุมทุกกระบวนการ รวมถึงตรวจติดตาม ในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพและใกล้บ้าน ได้อย่างรวดเร็ว ผู้ป่วย สามารถรักษาข้ามเขต ข้ามจังหวัดได้ ในโรงพยาบาลที่รองรับสิทธิบัตรทอง โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว

นอกจากนี้ประชาชนที่ถือบัตรทอง ยังสามารถใช้บริการทันตกรรมที่ครบวงจรทั้ง อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน การให้ฟลูออไรด์เสริมในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคฟันผุ การรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม การเคลือบหลุมร่องฟัน การผ่าฟันคุด ใส่เพดานเทียมเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ และการทำฟันปลอมฐานพลาสติก ซึ่งสามารถทำได้ฟรีในทุกโรงพยาบาล

ส่งต่อผู้ป่วยข้ามเขตหน่วยบริการ

เลขาฯ สปสช. กล่าวอีกว่า ส่วนหญิงที่กำลังตั้งครรภ์สามารถรับบริการการคลอดบุตรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกระบวนการรักษาจะครอบคลุมค่ายา และเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ และยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงตามประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ค่าอาหารและค่าห้องสามัญระหว่างการพักรักษาตัวที่หน่วยบริการ แม้แต่กรณีการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาระหว่างหน่วยบริการก็ครอบคลุมด้วยเช่นกัน

ทับหม้อเกลือ-ฟื้นฟูหญิงหลังคลอด

ส่วนการรับการรักษาแบบการแพทย์แผนไทย ก็สามารถทำได้ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ เช่น การนวดเพื่อการรักษาและทับหม้อเกลือ ฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด และการอบหรือประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา

ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ เพื่อรองรับในส่วนของคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ซึ่งมีทั้งกายภาพบำบัด จิตบำบัด พฤติกรรมบำบัด กิจกรรมบำบัด ฟื้นฟูการได้ยิน ฟื้นฟูการมองเห็น และรับอุปกรณ์เครื่องช่วยตามประเภทความพิการ ตามเกณฑ์ที่ สปสช. กำหนด

ศัลยกรรมความงาม "หมดสิทธิเบิก"

นพ.จเด็ด กล่าวอีกว่า สำหรับการรักษาเพื่อความสวยงาม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ การตรวจวินิจฉัยรักษา ที่เกินความจำเป็นจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ รวมทั้งการรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง การปลูกถ่ายอวัยวะ ที่ไม่ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายบริการทางการแพทย์อื่น ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด ไม่สามารถเบิกจ่ายได้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง