ขาดแคลน "ครูชายขอบ" ย้ายออกเพิ่มขึ้น แนะเร่งสร้าง "ครูคืนถิ่น" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ขาดแคลน "ครูชายขอบ" ย้ายออกเพิ่มขึ้น แนะเร่งสร้าง "ครูคืนถิ่น"

สังคม
12 พ.ย. 66
07:59
767
Logo Thai PBS
ขาดแคลน "ครูชายขอบ" ย้ายออกเพิ่มขึ้น แนะเร่งสร้าง "ครูคืนถิ่น"
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)

ปัญหาการขาดแคลน “ครูชายขอบ” เป็นปัญหาเรื้อรัง แก้ไขไม่ขาด แม้รัฐบาลพยายามทำนโยบาย “ครูคืนถิ่น” หรือมีเงินพิเศษให้กับครูในพื้นที่นี้ แต่มีครูจำนวนน้อย ที่เลือกจะไปบรรจุที่โรงเรียนเหล่านี้ ซึ่งโรงเรียนเพียงหลวง 3 สาขาพระธาตุโบอ่อง และห้องเรียนสาขาบ้านใหม่ไร่ป้า เป็นอีกโรงเรียนที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนครู

12 พ.ย.66 จำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องของโรงเรียนเพียงหลวง 3 สาขาพระธาตุโบอ่อง ทำให้ต้องมีการแยกห้องเรียนออกไปตั้งใหม่ ที่ห้องเรียนสาขาบ้านใหม่ไร่ป้า แม้จะมีการแยกสาขาโรงเรียน แต่จำนวนครู ก็ไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่มีครูมาบรรจุ และครูบางคนที่สอบได้แล้ว ก็สละสิทธิ

ปัจจุบันโรงเรียนเพียงหลวง 3 สาขาพระธาตุโบอ่อง มีนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีครูเพียง 7 คน ที่ต้องหมุนเวียน สอนนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 รวม 7 ห้องเรียน ขณะที่ห้องเรียนสาขาบ้านใหม่ไร่ป้า มีนักเรียน 84 คน และมีครูเพียง 6 คน

ครูบางส่วน เป็นพนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง ที่ต้องสรรหามาทดแทนข้าราชการครู ส่วนครูที่เป็นข้าราชการส่วนใหญ่ ก็เป็นครูต่างถิ่น ที่รอเวลาย้ายออก เช่น นายสมบูรณ์ คงเลิศ ครูโรงเรียนเพียงหลวง 3 สาขาพระธาตุโบอ่อง เปิดเผยว่า การมาเป็นครูชายขอบ ต้องสอนได้ทุกวิชา และต้องทำได้ทุกอย่าง รวมถึงพื้นที่โรงเรียนทุรกันดาร ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ทำให้ครูคนอื่นไม่เลือกจะมาสอนโรงเรียนห่างไกลแบบนี้

ที่นี่ขาดครูอยู่ ถ้าคิดตามจำนวนที่นี่ ควรมีข้าราชการครู 8 คน แต่ตอนนี้ มี 6 ตอนนี้เด็กมีแนวโน้มว่าเพิ่มขึ้นทุกปี ห้องเรียนก็เริ่มไม่พอแล้ว ครูก็ไม่พอด้วย เด็กห้องหนึ่งมี 40 คน ครู 1 คน ไม่ไหว
สมบูรณ์ คงเลิศ ครูโรงเรียนเพียงหลวง 3 สาขาพระธาตุโบอ่อง

สมบูรณ์ คงเลิศ ครูโรงเรียนเพียงหลวง 3 สาขาพระธาตุโบอ่อง

สมบูรณ์ คงเลิศ ครูโรงเรียนเพียงหลวง 3 สาขาพระธาตุโบอ่อง

นอกจากปัญหาไม่มีครูมาบรรจุ นายชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เปิดเผยว่า โรงเรียนชายขอบ กำลังเผชิญปัญหาครูย้ายออก ข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบว่า ปี 2566 มีตำแหน่งครูว่าง อีกถึง 81 อัตรา ขณะที่ปีนี้มีครูย้ายออกไปแล้ว 180 คน ส่วนครูย้ายเข้าตลอดทั้งปี มีเพียง 2 คนเท่านั้น

คนที่มาใหม่ไม่ค่อยอยากมา โดยเฉพาะที่ผ่านมาจะเห็นภาพชัดเจน ครูผู้ช่วยที่สอบผ่าน พอให้เลือกโรงเรียนที่อยู่ในป่า อยู่ในดง โรงเรียนทุรกันดาร พอถึงคิวเขาสละสิทธิ
ชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3

การจัดระบบคัดสรรครูมาบรรจุในพื้นที่โรงเรียนชายขอบกรณีพิเศษ โดยไม่จำเป็นต้องสอบผ่านครูผู้ช่วย เป็นแนวความคิดที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 อยากเสนอไปถึงกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการเร่งสร้างครูคืนถิ่น ซึ่งมาตรการเหล่านี้ อาจจะช่วยกระตุ้นอย่างให้ครูมาบรรจุเป็นครูชายขอบ และอยู่กับนักเรียนเป็นระยะเวลานาน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง