คดี "ศักดิ์สยาม" ถือหุ้นบุรีเจริญ ศาลฯนัดพิจารณาคดีต่อ 29 พ.ย.66

การเมือง
15 พ.ย. 66
17:50
705
Logo Thai PBS
คดี "ศักดิ์สยาม" ถือหุ้นบุรีเจริญ ศาลฯนัดพิจารณาคดีต่อ 29 พ.ย.66
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ศาลรัฐธรรมนูญ นัดพิจารณาคดี "ศักดิ์สยาม" ถือหุ้นบุรีเจริญ ต่อในวันที่ 29 พ.ย.นี้

วันนี้ (15 พ.ย.66) ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีที่สำคัญ คดีที่ ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 17 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบ มาตรา 187 หรือไม่ (เรื่องพิจารณาที่ 8/2566) 

อ่านข่าว ศาลรธน.รับวินิจฉัย "ศักดิ์สยาม" ปมถือหุ้น-ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 54 คน ยื่นคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ร้อง) ว่านายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกร้อง) ยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนและยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น อย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้ผู้ถูกร้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วน เป็นการกระทำอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 147 ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ.2543 มาตรา 4 (1) เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 17 วรรคหนึ่ง (5) หรือไม่

อ่านข่าว ศาล รธน.สั่งผู้เกี่ยวข้อง ส่งหนังสือชี้แจง ปมหุ้น "ศักดิ์สยาม" 

ผู้ร้องจึงส่งคำร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 17 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 และศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณา วินิจฉัยและสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.2566 จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย

ผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปราย ทั้งนี้ คดีอยู่ระหว่างคู่กรณีมาตรวจพยานหลักฐานและพยานบุคคลยื่นบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็น จึงกำหนดนัดพิจารณาคดีต่อในวันพุธที่ 29 พ.ย.2566 เวลา 09.30 น. 

อ่านข่าว 

ศาลรธน.รับวินิจฉัย "ศักดิ์สยาม" ปมถือหุ้น-ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

ศาล รธน.สั่งผู้เกี่ยวข้อง ส่งหนังสือชี้แจง ปมหุ้น "ศักดิ์สยาม"

ศาล รธน.สั่งผู้เกี่ยวข้องส่งหลักฐานเพิ่ม คดีหุ้น "ศักดิ์สยาม"

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง