ชวนนั่งรถม้าชมโบราณสถานยามค่ำคืน “แอ่วกุมกามยามแลง” เชียงใหม่ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ชวนนั่งรถม้าชมโบราณสถานยามค่ำคืน “แอ่วกุมกามยามแลง” เชียงใหม่

Logo Thai PBS
ชวนนั่งรถม้าชมโบราณสถานยามค่ำคืน “แอ่วกุมกามยามแลง” เชียงใหม่
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กรมศิลปากร เชิญชวนประชาชนสวมชุดพื้นเมือง นั่งรถม้าเยี่ยมชมโบราณสถานยามค่ำคืน “แอ่วกุมกามยามแลง” การแสดงโขน และนิทรรศการ ในวันที่ 1-2 ธ.ค.นี้ เวลา 16.00-21.00 น. ณ ลานกิจกรรมวัดอีก้าง-วัดหนานช้าง เวียงกุมกาม

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถาน และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติยามค่ำคืน (Thailand Winter Festival) เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสความสวยงามของโบราณสถานในยามที่กระทบแสงไฟสาดส่อง ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานท่องเที่ยวโบราณสถานยามค่ำคืน “แอ่วกุมกามยามแลง” ณ เวียงกุมกาม อดีตเมืองหลวงของล้านนา ภายในงานมีกิจกรรมนั่งรถม้าเยี่ยมชมโบราณสถานสำคัญของเวียงกุมกาม อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาสมัยพญาเม็งรายที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี

ช้อป ชิม ชมกาดกุมกาม @ Night เลือกซื้ออาหารและสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน ชมนิทรรศการภาพเขียนสีน้ำ “เวียงกุมกาม” โดยชมรมสล่าแต้มงาม เชียงใหม่ การออกบูธกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ การสาธิตการทำโคมล้านนา และการแสดงศิลปวัฒนธรรม พิเศษกับการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด ทูษณ์ - ขร - ตรีเศียร - ยกรบ โดยนาฏศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ซึ่งมีจุดเด่นที่กระบวนท่ารบและเอกลักษณ์ในการแสดงโขนอย่าง “การขึ้นลอย” เป็นกระบวนท่ารำตามแบบแผนโบราณที่มีความงดงาม พร้อมทั้งการออกแบบแสง สี เสียงประกอบการแสดงด้วยเทคนิคพิเศษ เพื่อให้เข้ากับฉากหลังที่เป็นโบราณสถานเวียงกุมกาม เสริมสร้างบรรยากาศและเปิดประสบการณ์สุนทรียะการชมโขนในเวียงกุมกาม

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “แอ่วกุมกามยามแลง” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธ.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 16.00 -21.00 น. ณ ลานกิจกรรม วัดอีก้าง - วัดหนานช้าง เวียงกุมกาม ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ลงทะเบียนรับเหรียญที่ระลึก ลวดลายปูนปั้นประดับราวบันไดในเวียงกุมกาม "มกรคายมังกรจีน" หนึ่งเดียวในล้านนา พร้อมถุงผ้า และบัตรเข้าชมที่มีตราประทับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรมศิลปากร (Thailand Winter Festival)

หากสะสมตราประทับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ยามค่ำคืนของกรมศิลปากร ไม่น้อยกว่า 5 สถานที่ เช่น วัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย จ.นครราชสีมาโดยนำไปแลกรับของที่ระลึกได้ที่อาคารกรมศิลปากร (เทเวศร์) ชั้น 3 ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค.2566 จำนวนจำกัดเพียง 100 ชุด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง