กรมควบคุมโรค วอนช่วยกันยุติเอดส์ หลัง 50% ของผู้ติดเชื้อ"เยาวชน" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กรมควบคุมโรค วอนช่วยกันยุติเอดส์ หลัง 50% ของผู้ติดเชื้อ"เยาวชน"

สังคม
30 พ.ย. 66
15:47
443
Logo Thai PBS
กรมควบคุมโรค วอนช่วยกันยุติเอดส์ หลัง 50% ของผู้ติดเชื้อ"เยาวชน"
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กรมควบคุมโรค หวัง "เยาวชน"ตระหนักปัญหาติดเชื้อเอชไอวี เพราะ 50% เป็นเยาวชน อายุ 15-24 ปี ขณะที่อัตราใช้ถุงยางอนามัยสม่ำเสมอเพื่อป้องกันมีน้อยแค่ 40%

วันนี้ (30 พ.ย.2566 ) นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 1 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์ ยอมรับและเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก

ในปีนี้ได้กำหนดแนวคิด คือ “Let Communities Lead” มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนให้ชุมชน องค์กร และกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะเยาวชน เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก และให้ตระหนักถึงการป้องกัน และ นำไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ได้

50% ของผู้เชื้อเอชไอวี เป็น เยาวชน

สถานการณ์เอชไอวีประเทศไทย ในปี 2565 คาดว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 9,230 คน โดยเป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปี จำนวน 4,379 คน คิดเป็นครึ่งหนึ่งหรือประมาณร้อยละ 50 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมด สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย

โดยพบว่า กลุ่มอายุ 15-24 ปี มีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดที่มีเพศสัมพันธ์เพียงร้อยละ 80 และใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งกับแฟนและคนรักไม่ถึงร้อยละ 40

พกถุงยางอนามัยให้เป็นเรื่องปกติ

นพ. ธงชัย ยังกล่าวต่ออีกว่า กรมควบคุมโรค สนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการด้านการป้องกัน การตรวจ และการดูแลรักษาอย่างครอบคลุม จึงขอเชิญชวนทุกคน โดยเฉพาะเยาวชน ใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นเรื่องปกติ “ถุงยางอนามัย พกกันไว้ ใช้ทุกครั้ง กับทุกคน ทุกช่องทาง” โดยสามารถรับถุงยางอนามัยได้ฟรีที่หน่วยบริการสุขภาพของรัฐและภาคประชาสังคมทั่วประเทศ และชวนตรวจเอชไอวีให้เป็นเรื่องปกติ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ขจัดเอดส์ ในวัยว้าวุ่น 2573 "หยุดได้" ต้องร่วมใจหยุดเสี่ยง

ตรวจเอชไอวีฟรีปีละ 2 ครั้ง

ซึ่งคนไทยทุกคนมีสิทธิตรวจเอชไอวี ฟรีปีละ 2 ครั้ง ที่โรงพยาบาลภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง นอกจากนี้สามารถรับชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองฟรีที่โรงพยาบาล หน่วยบริการสุขภาพของรัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ตลอดจนร้านขายยาที่ร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบ สปสช. ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในเมนูกระเป๋าสุขภาพ หากผลตรวจพบติดเชื้อเอชไอวี ควรเข้าสู่ระบบการรักษาทันที รักษาฟรี ทุกสิทธิการรักษา เพื่อลดการป่วยจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง