ผลโพลคนไทยอยาก "สวดมนต์ข้ามปี" เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ผลโพลคนไทยอยาก "สวดมนต์ข้ามปี" เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

สังคม
30 ธ.ค. 66
13:34
556
Logo Thai PBS
ผลโพลคนไทยอยาก "สวดมนต์ข้ามปี" เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กระทรวงวัฒนธรรม เผยผลโพลคนไทย ร้อยละ 60.40 เข้าร่วมกิจกรรม "สวดมนต์ข้ามปี" เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ตั้งใจไปทำบุญตักบาตร ในวันขึ้นปีใหม่ ขอของขวัญอยากให้คนในครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรง การเรียน สอบผ่าน

วันนี้ (30 ธ.ค.2566) นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีต่อกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับศักราชใหม่ 2567” จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 13,100 คน ครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาค โดยมีผลสรุปดังนี้

เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.40 เคยเข้าร่วมกิจกรรม“สวดมนต์ข้ามปี” และเมื่อสอบถามความสนใจของเด็ก เยาวชน และประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี” ในปีนี้พบร้อยละ 51.27 ไม่แน่ใจแล้วแต่โอกาส ในการเข้าร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี”และร้อยละ 32.96 สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

เมื่อสอบถามสนใจร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี” ที่ใดบ้าง ร้อยละ 60.08 สวดมนต์ข้ามปี ณ วัดสำคัญหรือศาสนสถานที่จัดกิจกรรมในจังหวัดของตนเอง ร้อยละ 38.92 บ้าน ร้อยละ 29.40 สวดมนต์ข้ามปีในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ฯลฯ ร้อยละ 12.62 สวดมนต์ข้ามปี ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และร้อยละ 10.88 สวดมนต์ข้ามปี ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

ความสำคัญของการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ร้อยละ 63.79 เห็นว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆ ที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ร้อยละ 39.82 ได้ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวเพื่อสานสัมพันธ์ ร้อยละ 38.15 ส่งเสริมศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมของคนในชาติ ร้อยละ 38.11 ส่งเสริมการนำหลักธรรมทางศาสนามาเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนไทยมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 33.63 เป็นแรงจูงใจให้ประชาชนลด ละ เลิก อบายมุข ในเทศกาลปีใหม่

ส่วนผู้ที่เด็ก เยาวชนและประชาชนอยากชวนไปร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ร้อยละ 66.53 ครอบครัว ร้อยละ 13.22 เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน ร้อยละ 8.25 คนรัก ร้อยละ 7.21 ญาติพี่น้องและร้อยละ 2.66 ดารา/ ศิลปิน

ทั้งนี้กิจกรรมที่เด็ก เยาวชนและประชาชนตั้งใจจะทำในวันขึ้นปีใหม่ ร้อยละ 58.44 ทำบุญตักบาตร ร้อยละ 43.71 พักผ่อนอยู่กับบ้าน ร้อยละ 42.83 ขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่ และเมื่อสอบถามจะอวยพรปีใหม่ให้แก่ญาติ ผู้ใหญ่ที่เคารพ ครู อาจารย์ หรือเพื่อนผ่านช่องทางใด ร้อยละ 53.54 ไลน์ ร้อยละ 47.91 เฟซบุ๊ก ร้อยละ 37.54 พูดคุยทาง

ส่วนของขวัญที่อยากได้มากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 41.93 อยากให้คนในครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร้อยละ 16.93 การเรียน สอบผ่าน ได้คะแนนดี ร้อยละ 12.50 การงานก้าวหน้า ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

แจกพิกัดสถานที่เคาท์ดาวน์ รับปีใหม่ 2567 ทั่วกรุง

เอาใจสายเที่ยวป่า อุทยานเปิดเข้าฟรี 31 ธ.ค.- 1ม.ค.67

เปิดจุดงานเคาท์ดาวน์ ดูพลุปีใหม่ 2567 เช็กอินได้ทั่วไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง