"ชัยธวัช" นำพรรคร่วมฝ่ายค้าน แถลงคว่ำร่างงบฯ ปี 67

การเมือง
5 ม.ค. 67
15:28
1,439
Logo Thai PBS
"ชัยธวัช" นำพรรคร่วมฝ่ายค้าน แถลงคว่ำร่างงบฯ ปี 67
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
"ชัยธวัช" นำพรรคร่วมฝ่ายค้าน แถลงมติคว่ำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2567 ชี้งบฯ ไม่ตอบโจทย์แก้ปัญหาวิกฤตประเทศ เป็นงบฯ ไม่ตรงปก ไม่ตรงแผน

วันนี้ (5 ม.ค.2567) นายชัยธวัช ตุลาธน ผู้นำฝ่ายค้าน พร้อมตัวแทนพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ร่วมแถลงทิศทางการลงมติคว่ำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 โดยนำหัวหน้าพรรคมาร่วมแถลงเหตุผล

นายชัยธวัช กล่าวว่า เข้าสู่โค้งสุดท้ายในการอภิปรายร่างงบประมาณฯ ปี 2567 และเวลา 20.00 น.คาดว่าจะมีการลงมติ โดยพรรคร่วมฝ่ายค้านหารือกันแล้ว เห็นว่าร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ไม่ได้สะท้อนว่ารัฐบาลกำลังแก้ปัญหาที่ประเทศเผชิญและวิกฤตที่รัฐบาลเคยพูด ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้อง ปัญหาการศึกษา ปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่กลับทำไม่แตกต่างจากงบฯ ที่เคยทำในรัฐบาลชุดก่อน

นายชัยธวัช กล่าวว่า เป็นการตั้งงบฯ ไม่ได้สัดส่วนความรุนแรงของปัญหาและสอดไส้งบไม่ตรงปก งบที่ควรบรรจุกลับไม่มี และงบที่ไม่ควรมีกลับสอดไส้ไว้ โดยประมาณการรายได้เกินจริง มุ่งใช้กลไกนอกงบประมาณ ไม่คำนึงภาระการคลังในอนาคต อีกทั้งเมื่อฝ่ายค้านตั้งคำถาม สิ่งที่รัฐบาลชี้แจงกลับตอบไม่ตรงคำถาม และบางคำชี้แจงสะท้อนถึงการขาดวุฒิภาวะและบิดเบือน เลือกตอบคำถามที่ชงกันเอง และรัฐมนตรีบางกระทรวงก็ไม่ให้ลุกขึ้นมาชี้แจง ดังนั้นพรรคฝ่ายค้านมีมติไม่เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้

เมื่อถามถึงความเป็นเอกภาพของพรรคฝ่ายค้าน นายชัยธวัช กล่าวว่า อย่าเพิ่งไปกังวลล่วงหน้า แต่ละพรรคพูดคุยกับเรียบร้อยแล้ว ยืนยันมีเอกภาพ ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคแรกที่มีติดังกล่าว ดังนั้นจึงความเป็นเอกภาพแน่นอน

อย่างไรก็ตาม แต่เนื่องจากจำนวน สส.ของพรรคฝ่ายค้าน มีน้อย ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณก็ต้องผ่านสภาฯ แต่ย้ำว่าการลงมติของพรรคฝ่ายค้าน แสดงถึงจุดยืนของพรรคฝ่ายค้านที่อยากเห็นการจัดทำงบประมาณที่เห็นการเปลี่ยนแปลง และขอให้เป็นร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฉบับสุดท้าย และในกลางปีนี้จะมีร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2568 และหวังว่ารัฐบาลคงจะไม่มีข้ออ้างในจัดทำร่างงบประมาณที่ไม่สะท้อนและไม่มีเป้าหมาย

กลางสัปดาห์หน้าจะนัดหารือกับพรรคฝ่ายค้าน ยอมว่าการอภิปรายครั้งนี้ไม่ดุดเดือด เพราะยังเป็นร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ เน้นการให้ข้อมูล ขอให้รอการการอภิปรายอื่น ๆ ที่จะดุเดือดเผ็ดร้อนกว่านี้

 "ไทยสร้างไทย" ชี้งบฯ กระจุก 4 กระทรวง 

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ สส.พรรคไทยสร้างใน หนึ่งในพรรคร่วมฝ่ายค้าน กล่าวว่า งบประมาณที่เสนอมา พรรคได้ศึกษาในรายละเอียดแล้ว โดยเฉพะงบลงทุนจำนวน 1.7 แสนล้านบาท ไปอยู่ที่ 2-3 กระทรวงเป็นหลักราวกว่าร้อยละ 80 คือ กระทรวงคมนาคม กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในงบฯ นี้ เป็นงบฯ ผูกพันต่อเนื่องกับรัฐบาลที่แล้วจากงบประมาณปี 2566 และปี 2565 บางส่วน โดยงบฯ ลงทุนที่เกิดขึ้นในงบฯ ปี 67 มีราว 2 แสนล้านบาท

ดังนั้นจึงเห็นว่ารัฐบาลที่แถลงนโยบายไปเมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา จะไม่สามารถทำตามนโยบายที่แถลงมาปฏิบัติได้จริง ทั้งเรื่องของการศึกษาที่ตั้งบลงทุนราว 10,000 ล้านบาท ซึ่งผลประเมินของ PISA พบว่า การศึกษาไทยตกต่ำมากที่สุดในรอบ 20 ปี ขณะที่งบประมาณของกระทรวงคมนาคมนั้น เห็นว่าถนนเส้นทางต่าง ๆ นั้นดีมากแล้ว สามารถทำเพียงซ่อมแซมได้หรือไม่ ซึ่งควรนำมาลงทุนทางการศึกษาและสาธารณสุขเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งต้องการที่จะเห็นรัฐบาลดูแลผู้สูงอายุและสร้างทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นจึงขอสนับสนุนหัวหน้าพรรคฝ้ายค้านในการไม่สามารถรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฉบับนี้ได้

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน อัดงบฯ2567 รัฐไม่มุ่งเน้นการศึกษา

นายปรีดา บุญเพลิง สส.บัญชีรายชื่อ และ หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน กล่าวว่านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จากหลายสิบปีที่ผ่านมา รัฐบาลไม่เคยใส่ใจในเรื่องการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2567 รัฐบาลไม่ได้มุ่งเน้นเด็กให้มีคุณภาพ ที่เห็นชัดเจนคือการแบ่งความเหลื่อมล้ำ ไปเริ่มดำเนินการ 1 ตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพเพื่อเตรียมการยุบโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีอยู่นับหมื่นโรงเรียน

รวมถึงคุณภาพชีวิตของเด็ก เรื่องอาหารกลางวันที่ไม่สอดรับกับวิถีชีวิต ซึ่งเด็กนักเรียนควรได้กินอาหารเช้า อาหารกลางวัน นม ฟรี ตั้งแต่อนุบาลถึง ม.6 การศึกษาขึ้นพื้นฐาน ต้องดูแลสุขภาพเด็ก

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน จะไม่รับ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2567 นี้ จนกว่ารัฐบาลจะดำเนินการแก้ไขงบประมาณในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน

ทั้งนี้หากวันนี้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2567 ไม่ผ่าน ก็เป็นเรื่องของกระบวนทางการเมือง แต่ถ้าผ่านทางพรรคครูไทยเพื่อประชาชนจะติดตามว่ามีการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่

พรรคใหม่ ลั่นรัฐบาลหมกเม็ดงบฯ

นายกฤดิทัช แสงธนโยธิน สส.บัญชีรายชื่อ และ หัวหน้าพรรคใหม่ กล่าวว่า สำหรับ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2567 มีหลายส่วนที่รัฐบาลหมกเม็ดซ่อนกลไว้ เพื่อไม่ให้มีการจัดงบประมาณเพิ่มเติม และงบฯกลาง กว่า 6 แสนล้าน ที่ต้องไปจ่ายค่าบุคลากรของหน่วยงานรัฐทั้งหมดกว่า 5 แสนล้าน ไปใส่ไว้ในงบฯประจำ เพื่อให้เกิดความชัดเจน

สิ่งที่กังวลคือเมื่อรัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สิ่งที่สำคัญคือการแก้หนี้ต่างๆ ซึ่งเกรงว่ารัฐบาลจะใช้กลไกภายใต้อำนาจของรัฐบาลผ่านธนาคารต่างๆ ในการจ่ายเงินออกไปยังพี่น้องประชาชนก่อน และจะมีการตั้งงบประมาณภายหลัง ซึ่งจะกลายภาระเป็นงบประมาณที่ไม่ได้ถูกบรรจุในร่างงบประมาณฉบับนี้ ซึ่งจะเป็นการสร้างภาระในอนาคต

ทั้งนี้หากรัฐบาลมีความจริงใจต้องทำให้ชัดเจน และต้องบอกว่าต้องไม่ใช้วิธีการเช่นนี้ในการเพิ่มงบประมาณอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี

นายกฤดิทัช ยังกล่าวถึงกรณีของเงินดิจิทัล วอลเล็ต ที่รัฐบาลบอกว่าจะไม่มีการกู้ แต่วันนี้ออก พ.ร.บ.เงินกู้ ซึ่งมองว่าไม่สมควร คนที่ไม่ได้รับประโยชน์ต้องมาร่วมรับภาระหนี้สาธารณะนี้ ไม่ได้รับความเป็นธรรมกับคนที่ไม่ได้รับผลประโยชน์ ถ้าทำไม่ได้ ต้องหยุดโครงการนี้

"เป็นธรรม" หนุนคว่ำร่างงบฯ ปี 67 ย้ำจุดยืนต้องการความเปลี่ยนแปลง

นายกัณวีร์ สืบแสง สส.พรรคเป็นธรรม กล่าวยืนยันว่า การตัดสินใจของพรรคฝ่ายค้าน คือเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนหลังการเลือกตั้ง ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงจากการบริหารตลอด 9 ปีที่ผ่านมา การตัดสินใจในวันนี้ที่เราจะไม่ยอมรับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 67 ก็มาจากตรงนี้ เรายังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงจากความตั้งใจจริงที่มาจากนายเศรษฐา ทวีสิน ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงประเทศชาติไปในทางที่ดีขึ้น และจะมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะแสดงจุดยืนให้ทุกท่านเห็น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง