ฉลุย! สภาฯ รับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ฉลุย! สภาฯ รับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567

การเมือง
5 ม.ค. 67
21:54
1,151
Logo Thai PBS
ฉลุย! สภาฯ รับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ฉลุย! สภาฯ รับหลักการร่างงบประมาณปี 2567 นายกฯ ขอบคุณ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะให้กรรมาธิการวิสามัญ รับไปใช้ประกอบพิจารณา ย้ำไฮไลท์งบ 4 เพิ่ม 1ลด รัฐบาลจะใช้งบอย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายให้คุ้มกับเงินภาษีประชาชน ทุกบาททุกสตางค์

วันนี้ (5 ม.ค.2567) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ขอบคุณสมาชิก ที่ร่วมกันพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ที่รัฐบาลเสนอ แม้งบฯ จะถูกจัดทำภายใต้ระยะเวลาที่เร่งด่วน มีงบฯ ผูกพันที่จะต้องดูแลอย่างเป็นธรรมและมีวงเงินที่จำกัด แต่ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญ มุ่งทำให้ชีวิตประชาชนดีขึ้น ผ่านการดำเนินนโยบายที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ทั้งนโยบายระยะสั้นและนโยบายระยะยาว โดยงบประมาณที่กำลังพิจารณาอยู่นี้มีไฮไลท์สำคัญ คือ 4 เพิ่ม 1 ลด

อ่านข่าว : สส.สาวร่ำไห้กลางสภา เปิดชีวิต "ฆ่าตัว" หลังป่วยซึมเศร้า วอน สธ.ทุ่มงบฯ เร่งแก้

คือจัดงบเพิ่มขึ้น เพิ่มงบลงทุน เงินคงคลังเพิ่มขึ้นจากการจ่ายเงินคืนเพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังและเพิ่มรายได้ ซึ่งมั่นใจว่าจะขยายฐานภาษีได้จากการจัดเก็บรายได้ ให้เป็นธรรม ส่วน 1ลดคือ รัฐบาลจะขาดดุลลดลง ที่จะเป็นการลงทุนทางการเงินที่คุ้มค่า

นายเศรษฐากล่าวว่า ยังมีอีกหลายนโยบายที่กล่าวไว้ ไม่ว่าจะเป็นการเจรจา FTA การยกระดับวีซ่าของประเทศไทยไปจีน โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่า รวมถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยการยกเว้นวีซ่า เรื่องพวกนี้ไม่ต้องใช้งบประมาณ เพียงแค่ต้องเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ปลดล็อคกฎระเบียบบางส่วน แต่สามารถสร้าง Impact ได้อย่างมหาศาล

ทั้งนี้เข้าใจแม้จะเหลือระยะเวลาในการใช้งบประมาณ 2567 ไม่นาน แต่รัฐบาลจะใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ใช้อย่างมีเป้าหมาย ให้คุ้มกับเงินภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตางค์

สำหรับความเห็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ทุกคนได้อภิปรายไว้ ขอฝากกรรมาธิการวิสามัญที่จะแต่งตั้งขึ้นไปใช้ประกอบการพิจารณา ตรวจสอบรายละเอียดของร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ให้เป็นไปโดยรอบคอบยิ่งขึ้น

อ่านข่าว : ศธ.จ่อคืน "ภารโรง" สู่โรงเรียน 12,000 ตำแหน่ง - พิจารณาเงินอุดหนุนค่าเดินทาง

จากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้รับหลักการร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯปี 2567 ด้วยคะแนน เห็นด้วย 311 ไม่เห็นด้วย 177 งดออกเสียง 4 และตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณา 72 คน โดยสัดส่วนคณะรัฐมนตรี 18 คน พรรคการเมืองต่าง ๆ 54 คน ประกอบด้วย ก้าวไกล 16 คน เพื่อไทย 15 คน ภูมิใจไทย 8 คน พลังประชารัฐ 5 คน พรรครวมไทยสร้างชาติ 4 คน ประชาธิปัตย์ 3 คน ชาติไทยพัฒนา ประชาชาติ พรรคไทยสร้างไทย พรรคละ 1 คน

เปิดชื่อกรรมาธิการ 72 คน "ภูมิธรรม" นั่งประธานฯ

สำหรับรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 72 คน ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี จำนวน 18 คน คือ 1.นายภูมิธรรม เวชยชัย 2.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 3.นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ 4.นางมนพร เจริญศรี 5.นายจักรพงษ์ แสงมณี 6.นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ 7.นายสรวงศ์ เทียนทอง 8.นายชาดา ไทยเศรษฐ์

9.นายบุญลือ ประเสริฐโสภา 10.นางนันทนา สงฆ์ประชา 11.นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ 12.นายวราเทพ รัตนากร 13.นายไผ่ ลิกค์ 14.นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ 15.น.ส.กุลวลี นพอมรบดี 16.นายอนุรักษ์ จุรีมาศ 17.นายเทวัญ ลิปตพัลลภ 18.นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร

อ่านข่าว : "ชลน่าน" ซื้อใจ “อสม.” เปิดช่องสวัสดิการมอเตอร์ไซค์

พรรคก้าวไกล 16 คน ประกอบด้วย 1.น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล 2.นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ 3.นายวาโย อัศวรุ่งเรือง 4.นายนิติพล ผิวเหมาะ 5.นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร 6.นายณรงเดช อุฬารกุล 7.นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล 8.นายวรท ศิริรักษ์ 9.น.ส.พนิดา มงคลสวัสดิ์ 10.นางสาวศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ 11.นายชยพล สท้อนดี 12.นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ 13.นางรพิพรรณ อ๊อตวงษ์ 14.นายปกป้อง จันวิทย์ 15.นายนพณัฐ มีรักษา 16.น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์

พรรคเพื่อไทย 15 คน ประกอบด้วย 1.นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ 2.นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
3.น.ส.ประภาพร ทองปากน้ำ 4.น.ส.จิราพร สินธุไพร 5.นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ 6.นายธเนศ เครือรัตน์ 7.น.ส.ชนก จันทาทอง 8.นายพัฒนา สัพโส 9.นายบุญแก้ว สมวงศ์ 10.นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ 11.นายอภิชา เลิศพชรกมล 12.นางฐิติมา ฉายแสง 13.นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ 14.นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด 15.น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล

พรรคภูมิใจไทย 8 คน ประกอบด้วย 1.นายภราดร ปริศนานันทกุล 2.นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา
3.นายเอกราช ช่างเหลา 4.นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ 5.นางสุขสมรวย วันทนียกุล 6.นายสฤษดิ์ บุตรเนียร 7.นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ 8.นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน

พรรคพลังประชารัฐ 5 คน ประกอบด้วย 1.นายทวี สุระบาล 2.นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข 3.นายวรโชติ สุคนธ์ขจร 4.นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ 5.นางรัชนี พลชื่อ

อ่านข่าว : "พริษฐ์" แนะผ่าตัดงบการศึกษา 4 ห้องหัวใจ ฝ่าวิกฤตการศึกษาไทย

พรรครวมไทยสร้างชาติ 4 คน ประกอบด้วย 1.น.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ 2.นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ 3.นายศาสตรา ศรีปาน 4.นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร

พรรคประชาธิปัตย์ 3 คน ประกอบด้วย 1.นายยูนัยดี วาบา 2.นายพิทักษ์เดช เดชเดโช
3.นายสมบัติ ยะสินธุ์

พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน คือ 1.นายศุภโชค ศรีสุขจร
พรรคประชาชาติ 1 คน คือ 1.นายชูการ์โน มะทา
พรรคไทยสร้างไทย 1 คน คือ 1.นายชวลิต วิชยสุทธิ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง