ครม.ไฟเขียวต่ออายุสินค้าควบคุม 5 ชนิด นาน 5 เดือน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ครม.ไฟเขียวต่ออายุสินค้าควบคุม 5 ชนิด นาน 5 เดือน

เศรษฐกิจ
16 ม.ค. 67
15:49
9,551
Logo Thai PBS
ครม.ไฟเขียวต่ออายุสินค้าควบคุม 5 ชนิด นาน 5 เดือน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ครม.ต่อขยาย สินค้าควบคุม 5 ชนิด ถึง 29 มิ.ย. 67 หวังให้สิ้นสุดพร้อมกับสินค้าควบคุม 51 รายการ สั่ง "ค้าภายใน"เสนอครม.ก่อน 2 สัปดาห์หากจะขยายอายุต่อควบคุมสินค้า

วันนี้ (16 ม.ค.2567) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการกำหนดสินค้าควบคุมและสวัสดิการ พ.ศ 2542 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอให้ครม.เห็นชอบการกำหนดสินค้าควบคุมปี 2567 จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หน้ากากอนามัย ใยสังเคราะห์ เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ เศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก ไก่และเนื้อไก่

โดยสินค้า 5 รายการจะสิ้นสุดผลบังคับใช้ในวันที่ 23 ม.ค.2567 ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยการราคาสินค้าและบริการ(กกร.) ประกาศเมื่อวันที่ 11 ม.ค.2566 ซึ่งประกาศขยายอายุ 5 สินค้าจะมีผลถึง 29 มิ.ย. 2567 และจะสิ้นสุดลงพร้อมกับประกาศควบคุมสินค้าอื่นอีก 51 รายการ เพื่อให้มีการประกาศขยายระยะเวลาออกไปพร้อมกัน

อย่างไรก็ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ก่อนสิ้นผลบังคับใช้ 2 สัปดาห์ กรมการค้าภายในจะต้องนำเสนอต่อครม.ว่าจะควบคุมต่อไปหรือไม่ เพราะหากมีการควบคุมต่อกกร.พาณิชย์จะมีการประกาศพร้อมกับ 51 รายการที่มีการต่อขยายปีละครั้งต่อไป

สินค้าควบคุม หรือ สินค้าและบริการควบคุม ที่กกร.มีมติให้ต่ออายุสินค้าและบริการควบคุมออกไปอีกเป็นเวลา 1 ปี ประกอบด้วย สินค้าควบคุม 46 รายการ และบริการ 5 รายการ รวม 51 รายการ นับจากวันที่ 1 ก.ค.2566 ถึง 30 มิ.ย.2567

สินค้าควบคุมหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์

1. กระดาษทำลูกฟูก กระดาษเหนียว
2. กระดาษพิมพ์และเขียนหมวดบริภัณฑ์ขนส่ง
3. ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์
4. รถจักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุก

สินค้าควบคุมหมวดปัจจัยทางการเกษตร

5. กากดีดีจีเอส
6. เครื่องสูบน้ำ
7. ปุ๋ย
8. ยาป้องกันหรือจำกัดศัตรูพืชหรือโรคพืช
9. รถเกี่ยวข้าว
10. รถไถนา
11. หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์

สินค้าควบคุมหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

12. ก๊าชปิโตรเลียมเหลว
13. น้ำมันเชื้อเพลิงหมวดยารักษาโรคและเวชภัณฑ์
14. ยารักษาโรค
15. เวชภัณฑ์เกี่ยวกับยารักษาโรคหมวดวัสดุก่อสร้าง
16. ท่อพีวีซี
17. ปูนซีเมนต์
18. สายไฟฟ้า
19 .เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น

สินค้าควบคุมหมวดสินค้าเกษตรที่สำคัญ

20. ข้าวเปลือก ข้าวสาร
21. ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์
22. ข้าวโพด
23. ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์
24. ผลปาล์ม์น้ำมัน
25. มะพร้าวผลแก่และผลิตภัณฑ์
26. ยางพารา ได้แก่ น้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค
27. กระดาษชำระ กระดาษเช็คหน้า
28. แชมพู
29. ผงซักฟอก ย้ำยาซักฟอง
30. ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
31. ผ้าอนามัย
32. ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่
33. สบู่ก้อน สบู่เหลว

อ่านข่าวอื่นๆ:

กสทช.ประกาศคนมีเบอร์เกิน 6 ซิม ต้องยืนยันตัวตน เริ่ม 16 ม.ค.นี้

พณ.ลุยนโยบายทูตเศรษฐกิจ ร่วมฝรั่งเศสทำsmart farming

สินค้าควบคุมหมวดอาหาร

34. กระเทียม
35. ไข่ไก่
36. ทุเรียน
37. นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ไม่รวมถึงนมเปรี้ยว
38. น้ำมัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้
39.แป้งสาลี
40. มังคุด
41. ลำไย
42. สุกร เนื้อสุกร
43. หอมหัวใหญ่
44. อาหารสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก
45. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

สินค้าควบคุมหมวดอื่นๆ

47. เครื่องแบบนักเรียน
48. การใช้สิทธิในการเผย
49. บริการทางการเกษตร
50. บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ลและบริการอื่นของสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
51. บริการรับชำระเงิน ณ จุดบริการ

ทั้งนี้กรมการค้าภายในได้แบ่ง 3 ระดับสีสินค้าและบริการควบคุม เป็น 3 ระดับสี

สีแดง (Sensitive List : SL)

เป็นสินค้าและบริการที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ ติดตามราคาและภาวะทั้งในประเทศ และต่างประเทศเป็นประจำทุกวัน พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการตรวจสอบราคาจำหน่ายเข้มงวดและต่อเนื่อง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และหากเกิดภาวะวิกฤตอาจกำหนดมาตรการเพิ่มเติม ทั้งการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมเพิ่มเติม, ควบคุมราคาขาย, กำหนดให้ปันส่วน เป็นต้น

ตัวอย่างสินค้าและบริการ เช่น เนื้อหมูชำแหละ, ไก่สด, หน้ากากอนามัย, ชุด ATK, แอลกอฮอล์ล้างมือ, ยาฟ้าทะลายโจร, น้ำมันพืช, ข้าวสาร, น้ำมันดีเซล เป็นต้น

สีเหลือง (Priority Watch List : PWL)

เป็นสินค้าและบริการที่ต้องติดตามภาวะและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษสัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยให้เจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ ตรวจสอบราคาจำหน่ายและหากเกิดภาวะวิกฤตอาจกำหนดมาตรการเพิ่มเติม

ตัวอย่างสินค้าและบริการ เช่น สบู่, น้ำยาล้างจาน, อาหารปรุงสำเร็จ, นมผง, กระดาษชำระ, บริการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค เป็นต้น

สีเขียว (Watch List : WL)

เป็นสินค้าและบริการที่ต้องติดตามภาวะราคาและสถานการณ์สินค้าและบริการเป็นประจำทุก 15 วัน รวมทั้งตรวจสอบและกำกับดูแลมิให้มีการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคโดยสำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ

 อ่านข่าวอื่นๆ:

4 เครือข่ายสหกรณ์ ยอมถอยปรับราคา “ไข่ไก่” ลงแผงละ 6 บาท

ธปท.แจงเหตุดอกเบี้ยแพง-ยันนโยบายการเงินไม่มาผิดทาง

“พาณิชย์” บุกแดนมะกัน เจาะตลาดข้าวหอมมะลิ-อาหารกระป๋อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง