ไทม์ไลน์ "หนุ่มสุโขทัย" ถูกตัดสิทธิเบี้ยคนพิการ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ไทม์ไลน์ "หนุ่มสุโขทัย" ถูกตัดสิทธิเบี้ยคนพิการ

สังคม
5 ก.พ. 67
19:48
1,854
Logo Thai PBS
ไทม์ไลน์ "หนุ่มสุโขทัย" ถูกตัดสิทธิเบี้ยคนพิการ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กรมบัญชีกลางชี้แจง กรณีชายพิการโยกสามล้อจากสุโขทัย เพื่อยืนยันตัวตนขอสิทธิที่กรมบัญชีกลาง เนื่องจากตนเองถูกตัดสิทธิผู้พิการ พบชื่อถูกย้ายมาอยู่ที่ทะเบียนกลาง เพราะเคยถูกออกหมายจับ เมื่อปี 2563

วันนี้ (5 ก.พ.2567) น.ส.ทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่มีชายพิการ โยกรถสามล้อจากสุโขทัยมุ่งหน้ากรมบัญชีกลาง กรุงเทพฯ เพื่อจะยืนยันตัวตนขอสิทธิ เนื่องจากตนเองถูกตัดสิทธิผู้พิการ และไม่มีบัตรประชาชน และได้รายงานข่าวการติดต่อประสานงานและการให้ความช่วยเหลือไปแล้ว นั้น

อ่านข่าว : "หนุ่มสุโขทัย" โยกสามล้อคู่ใจ 400 กม.ยืนยันสิทธิเบี้ยคนพิการ

“กรมบัญชีกลางขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าวันนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเจรจากับนายมลฑล เพื่อหาแนวทางให้การช่วยเหลือร่วมกันในการอำนวยความสะดวกการเดินทาง การทำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวคนพิการที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อดำเนินการลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ย ความพิการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน โดยจะได้รับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป แต่นายมลฑลยังไม่ประสงค์รับการช่วยเหลือดังกล่าว ซึ่งจากการสอบข้อเท็จจริง สรุปได้ดังนี้

1. นายมลฑล เป็นผู้พิการที่ได้รับสิทธิเบี้ยความพิการ ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2563 และถูกระงับการรับเบี้ยความพิการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เนื่องจากผลการตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครองประจำเดือนตุลาคม 2563 พบว่า นายมลฑล มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ไม่สามารถทำนิติกรรมใด ๆ ได้) โดยระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e - Social Welfare) ของกรมบัญชีกลางได้ทำการระงับการจ่ายโดยอัตโนมัติ ในเดือนตุลาคม 2563 พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2. กรมบัญชีกลางทำหน้าที่ในการเบิกจ่ายและโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อมูลที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 จนถึงปัจจุบัน กรมบัญชีกลางไม่ได้รับข้อมูลการขอเบิกเงินเบี้ยความพิการนายมลฑล จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่อย่างใด” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว

อ่านข่าว : เหตุโดนคดี "หนุ่มสุโขทัย" สิทธิหลุดเบี้ยคนพิการ 2 ปี

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กำหนดให้คนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป โดยมีหลักฐานพร้อมสำเนาที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ดังต่อไปนี้

(1) บัตรประจำตัวคนพิการ
(2) ทะเบียนบ้าน
(3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

อ่านข่าว : เจรจา "หนุ่มสุโขทัย" ไม่สำเร็จ ขอเป็นกระบอกเสียงแทนคนพิการ

นายธราพงษ์ สุรวงศ์ ปลัดอาวุโสอำเภอบางปะหัน ชี้แจงว่า ชื่อของนายมลฑล ถูกย้ายมาอยู่ที่ทะเบียนกลาง เพราะเคยถูกออกหมายจับ เมื่อปี 2563 แต่หลังจากคดีสิ้นสุด และไม่ได้ไปติดต่อกับทางราชการ เพื่อดำเนินการด้านเอกสาร จึงถูกตัดสิทธิ์

นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เปิดเผยว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมานายมลฑลได้ไปติดต่อทำบัตรประชาชน ที่ อ.ศรีสัชนาลัย เพื่อทำเรื่องขอเงินคนพิการ แต่เจ้าหน้าที่อำเภอพบว่ามีชื่อถูกย้ายเข้าทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย ดังนั้น ต้องทำเรื่องย้ายชื่อ กลับมาอยู่ในทะเบียนบ้าน ซึ่งเขาบอกว่า เขาพ้นโทษออกมาแล้ว ชื่อก็ไม่ควรจะอยู่ในทะเบียนกลาง เจ้าหน้าที่อำเภอ จึงแนะนำให้เขาไปขอเอกสารยืนยันจากตำรวจ 

ซึ่งจะเป็นเอกสาร "ใบบริสุทธิ์" หรือ "ใบสุทธิ" เป็นหนังสือที่กรมราชทัณฑ์ จะออกให้ผู้ต้องขัง ที่พ้นโทษแล้ว มี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ผู้ต้องโทษจะเก็บไว้เป็นหลักฐาน และต้นขั้ว อยู่กับราชทัณฑ์

ทั้งนี้จากตรวจสอบข้อมูล พบว่านายมลฑลเดิมประกอบอาชีพรับจ้างแกะสลักลายกระจกอยู่ กทม. ต่อมาประสบอุบัติเหตุ พลัดตกจากที่สูง ทำให้ขาพิการ 2 ข้าง เมื่อปี 2557 จึงกลับมาอาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่ จ.สุโขทัย

นายมลฑลจดทะเบียนคนพิการ เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2558 บัตรหมดอายุ 9 มิ.ย.2566และเคยมีบัตรคนพิการ และได้เบี้ยคนพิการ เดือนละ 800 บาทมาตลอด ตรวจสอบพบว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2563 จึงถูกตัดสิทธิการรับเบี้ยความพิการเมื่อวันที่ 8 ต.ค.2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง