อว.-อก. ประกาศ WFH ลดเผชิญหน้า "อุเทนถวาย" นัดรวมพลพรุ่งนี้

สังคม
26 ก.พ. 67
11:51
2,880
Logo Thai PBS
อว.-อก. ประกาศ WFH ลดเผชิญหน้า "อุเทนถวาย" นัดรวมพลพรุ่งนี้
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
27 ก.พ.67 ศิษย์เก่า "อุเทนถวาย" ทั่วประเทศนัดรวมตัวที่กระทรวง อว. เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการย้ายพื้นที่สถาบัน ด้าน 2 กระทรวงพื้นที่ติดกันประกาศให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งเป็นกรณีพิเศษ หรือ Work from home

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2567 กรมโรงงานออกประกาศให้วันอังคารที่ 27 ก.พ.2567 เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งเป็นกรณีพิเศษ (Work From Home) 

เนื่องจากในวันดังกล่าว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จะรับหนังสือจากคณะทำงานอุเทนถวายจะยืนยงดำรงอยู่ ระหว่างเวลา 09.00 – 20.00 น. ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก และ อว. ประกาศให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งเป็นกรณีพิเศษ (Work From Home) เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

และเนื่องจากที่ตั้งของกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) อยู่ติดกับ อว. ดังนั้นเพื่อเป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยของบุคลากร เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้มาติดต่อราชการบริเวณพื้นที่

กระทรวงอุตสาหกรรม จึงประกาศให้วันอังคารที่ 27 ก.พ.2567 เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งเป็นกรณีพิเศษ (Work From Home) และจะปฏิบัติงานเป็นปกติในวันพุธที่ 28 ก.พ.2567

หลังจากที่ เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2567 นายธนัช วชิระบงกช พร้อมตัวแทนศิษย์เก่าอุเทนถวายนัดรวมตัว เพื่อยื่นหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงจุดยืนถึงการคัดค้านการย้ายอุเทนถวายออกจากพื้นที่เดิม ต่อ น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และโฆษกกระทรวง อว. ซึ่งได้รับมอบหมายจาก น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว.

ว่าอุเทนถวายควรได้รับการรักษาไว้ให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ทางด้านสถานที่ เพื่อการศึกษา ที่ยังคงสืบทอดให้ความรู้มาเกือบ 100 ปี สถานที่อุเทนถวายมีพื้นที่ 21 ไร่ เป็นเพียง 1.82% ของพื้นที่ทั้งหมด 1,183 ไร่ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ้างเป็นผู้ครอบครองโดยชอบธรรม

ดังนั้น ไม่เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องเอาสถานที่อุเทนถวาย ที่ใช้เพื่อการศึกษาอยู่แล้วนำไปขยายพื้นที่การศึกษาของจุฬาฯ จุฬาฯ ควรพิจารณาจากพื้นที่ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์กลับคืนมาเพื่อการศึกษามากกว่า

และนัดรวมตัวอีกครั้งในวันที่ 27 ก.พ.2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

อ่าน : "อุเทนถวาย" นัดรวมตัว อว.ค้านย้ายสถาบัน 27 ก.พ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง