กรมอุทยานฯ ยืนยันแผนที่แนวเขตเขาใหญ่ถูกต้อง

สิ่งแวดล้อม
29 ก.พ. 67
19:44
8,097
Logo Thai PBS
กรมอุทยานฯ ยืนยันแผนที่แนวเขตเขาใหญ่ถูกต้อง
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
อธิบดีกรมอุทยานฯ ชี้กรมอุทยานฯ และกรมแผนที่ทหารยึดหลักถ่ายทอดแผนที่แนวเขตที่ดิน ส.ป.ก.ไม่เหมือนกัน ยืนยันแผนที่แนวเขตเขาใหญ่ถูกต้อง แต่ไม่ว่าจะใช้เส้นแนวเขตใดต้องรอจนกว่าวันแมปได้ข้อยุติ

วันนี้ (29 ก.พ.2567) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้สัมภาษณ์ "ไทยพีบีเอสออนไลน์" กรณีปัญหาการทับซ้อนที่ดิน ส.ป.ก.กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ว่า เนื่องจากการยึดหลักการถ่ายทอดแผนที่ไม่เหมือนกัน โดยของกรมแผนที่ทหารดูจากฟิลด์บุ๊ค (Field Book) เพียงอย่างเดียว แต่ของกรมอุทยานฯ ดู หลายอย่าง โดยเฉพาะกฤษฎีกาที่มีเส้นกฎหมาย แต่ทางฟิลด์บุ๊คอาจจะเป็นเพียงองค์ประกอบ

นอกจากนี้ กรมอุทยานฯ มีการตรวจปรับปรุงรังวัดแนวเขตอุทยานและสุดท้ายยังอยู่ในกระบวนการวันแมป (One Map) ที่เดินหน้า และนำเข้าอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เพียงแต่ยังไม่ผ่าน เนื่องจากติดรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่แย้งพิพาทที่ดิน จึงยังไม่นำเข้าพิจารณาใน สคทช. แต่ก็ถือว่าผ่านกรรมการชุดนี้ไปแล้วทั้งหมด

กระบวนการทั้งหมดต้องเข้าไปสู่ให้ได้ข้อยุติ โดย สคทช.และอนุกรรมการวันแมปที่ต้องพิจารณากัน

นายอรรถพล กล่าวอีกว่า ขณะนี้ไม่ว่าจะใช้เส้นแนวเขตไหนยังไม่ต้องชี้ชัดจนกว่าวันแมปจะได้ข้อยุติ แต่บริเวณใดทั้ง 2-3 เส้นตามแผนที่แนวเขตต้องชะลอการออก ส.ป.ก. หรือจุดไหนที่ออกโดยมิชอบก็ต้องเพิกถอน ซึ่งในวันที่ 4 มี.ค.นี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นัดหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเวลา 10.00 น. ที่กระทรวงฯ โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกกรมและยังมีตัวแทนจาก สคทช.ด้วย

อ่านข่าว : 4 มี.ค.นัดถกปมเดือด “ชัยวัฒน์” เมินใช้แผนที่ทหารสอบ ส.ป.ก.รุก

เมื่อถามว่า กรณีนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ ไม่ยอมรับแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร จนทำให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ต้องออกมาปรามอีกครั้งนั้น

นายอรรถพล กล่าวว่า สิ่งที่นายชัยวัฒน์พูดถือว่ามีเหตุผล เพราะแผนที่แนวเขตเขาใหญ่มีเกณฑ์อยู่จะยอมรับทั้งหมดไม่ได้ และต้องเข้าสู่กระบวนการให้ข้อยุติโดยเร็วในอนุกรรมการวันแมป ที่มีนายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม เป็นประธาน หรือทางอนุกรรมการวันแมปอาจตั้งอนุกรรมการย่อยขึ้นมาเพื่อพิจารณาประเด็นนี้โดยตรง

ส่วนการให้ตรวจสอบพื้นที่ทับซ้อนระหว่าง ส.ป.ก.กรมอุทยานฯ และ ส.ป.ก.ของกรมป่าไม้ การตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการทับซ้อนกันค่อนข้างมาก และกรมป่าไม้ทำหนังสือถึงสคทช.แล้ว ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องมาคุยกันให้ได้ข้อยุติ โดยใช้พื้นที่เขาใหญ่เป็นโมเดล

อ่านข่าว : One Map คืออะไร มีแล้ว "ใคร" ได้ประโยชน์ ?

กางไทม์ไลน์เส้นแนวเขตเขาใหญ่

ขณะที่กรมอุทยานฯ ทำหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการ กล่าวถึงกรณีการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 หรือ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 (เดิม) กำหนดให้การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติต้องจัดทำเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแนบท้ายด้วย ดังนั้น การกำหนดเขตอุทยานแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกา จึงเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติตามที่บัญญัติในกฎหมาย

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้มีกระบวนการในการสำรวจเพื่อกำหนดเขต แล้วจึงขึ้นรูปแผนที่ในมาตราส่วนที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา ตามแนวทางการจัดทำกฎหมายที่มีแผนที่ท้ายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และได้มีการดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ.2550

รวมทั้งได้มีการถ่ายทอดแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาลงในแผนที่มาตราส่วน 1 : 4,000 และแผนที่ระวางมาตราส่วน 1 : 50,000 ตามที่ระเบียบกำหนดครบทุกแห่งแล้ว โดยแผนที่มาตราส่วน 1 : 4,000 ยังเป็นแผนที่ที่คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) กำหนดให้เป็นแผนที่รัฐในการดำเนินการพิจารณาจัดทำแนวเขต One Map

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้มีการสำรวจรังวัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2502 และได้นำผลการสำรวจรังวัดมาประกอบกับสภาพข้อเท็จจริง แล้วจึงขึ้นรูปเป็นแผนที่ในมาตราส่วนที่เหมาะสม จัดทำเป็นแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2505 ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากำหนด พร้อมทั้งได้มีการจัดทำแผนที่มาตราฐานโดยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาลงในแผนที่มาตราส่วน 1 : 4,000 ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำหนดไว้ข้างต้น ใช้เป็นแผนที่ในการปฏิบัติงานและใช้เป็นแผนที่ฐานในการจัดทำ One Map ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกำหนด

จากกรณีปัญหาแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชดำเนินการและถือปฏิบัติ มีแนวเขตไม่สอดคล้องตรงกันกับแนวเขตที่กรมแผนที่ทหารได้จัดทำในบริเวณที่มีการออกเอกสาร ส.ป.ก. ท้องที่บ้านเหวปลากั้ง ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เห็นควรเสนอให้คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (One Map) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พิจารณาตามหลักเกณฑ์การพิจารณา One Map ให้ได้ข้อยุติและถูกต้องตามข้อเท็จจริงต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มากกว่า “หมุด ส.ป.ก.” วันแมป “ชัยวัฒน์” ท้าชน “ธรรมนัส”

"ชัยวัฒน์" ชี้แจง กมธ.ความมั่นคงฯ - ลั่น ไม่ยอมรับแผนที่ทหาร

"สุทิน" ลั่นรัฐบาลต้องยึด One Map ปมขัดแย้งที่ดิน ส.ป.ก.เขาใหญ่

"ธรรมนัส" ลั่นยึดนโยบายนายกฯ ปมที่ดิน ส.ป.ก. - ย้ำระดับผู้บริหารคุยจบแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง