พบ Hotspot ในพื้นที่ป่า 279 จุด มากสุดอุทยานฯ แม่โถ 16 จุด

ภัยพิบัติ
1 มี.ค. 67
10:27
1,201
Logo Thai PBS
พบ Hotspot ในพื้นที่ป่า 279 จุด มากสุดอุทยานฯ แม่โถ 16 จุด
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
เจ้าหน้าที่เร่งดับไฟไหม้ป่า ทั่วไทยพบ Hotspot 350 จุด อยู่ในพื้นที่ป่า 279 จุด มากสุดอุทยานฯ แม่โถ 16 จุด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 15 จุด คาดสาเหตุจากการเก็บหาของป่า

วันนี้ (1 มี.ค.2567) ส่วนควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รายงานสถานการณ์ไฟป่า ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2566-1 มี.ค.2567 มีจุดความร้อน (Hotspot) สะสมทั้งประเทศ 44,303 จุด อยู่ในป่าอนุรักษ์ 9,902 จุด ป่าสงวนแห่งชาติ 9,934 จุด พื้นที่อื่น 24,467 จุด เปรียบเทียบ hotspot ในวันนี้กับวันเดียวกันปี 2566 จุด Hotspot ลดลง 51.18%

ในวันนี้เกิด Hotspot ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวน 350 จุด โดยอยู่ใน 42 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ รวม 155 จุด ป่าสงวนแห่งชาติ 124 จุด และนอกเขตป่า 71 จุด

ป่าอนุรักษ์ที่มีจำนวนจุด Hotspot สูงที่สุด คือ เตรียมการ อุทยานแห่งชาติแม่โถ สบอ.16 จำนวน 16 จุด, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย สบอ.14 จำนวน 15 จุด, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย สบอ.16 สาขา จำนวน 12 จุด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ สบอ.15 จำนวน 12 จุด

ในพื้นที่ป่าแปลงใหญ่ 3 พื้นที่ ได้แก่ แม่ตื่น อมก๋อย และแม่ปิง ที่ผ่านมาเกิดไฟป่าขึ้นบ้าง แต่ไม่มาก สถิติย้อนหลัง 3 วันที่ผ่านมา (27-29 ก.พ.2567) ไม่พบ Hotspot ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง โดยพบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น จำนวน 35 จุด และในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย จำนวน 20 จุด ซึ่งในวันนี้ (1 มี.ค.) พบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น จำนวน 8 จุด และในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย จำนวน 15 จุด

ขณะที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่โถ ได้แบ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าออกเป็น 2 ชุด เข้าตรวจสอบจุดความร้อนและควบคุมไฟไหม้ในพื้นที่หมู่ที่ 12 บ.ขุนปอน-ห้วยวอก ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พบความเสียหาย 10 ไร่ คาดสาเหตุจากการเก็บหาของป่า

ส่วนพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย เจ้าหน้าที่ได้เข้าดับไฟบริเวณห้วยแม่จาน ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก พบป่าเต็งรังเสียหาย60 ไร่ คาดสาเหตุจากการเก็บหาของป่า

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง