กก.อิสลามฯ มอบเงิน 5 ล้าน ช่วยน้ำท่วม ไทยมุสลิม-ไทยพุทธ 4 จว.ใต้

สังคม
1 มี.ค. 67
13:03
135
Logo Thai PBS
กก.อิสลามฯ มอบเงิน 5 ล้าน ช่วยน้ำท่วม ไทยมุสลิม-ไทยพุทธ 4 จว.ใต้
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กก.อิสลามฯ มอบเงิน 5 ล้าน ช่วยน้ำท่วมไทยมุสลิม-ไทยพุทธ 4 จว.ใต้ ระหว่างประชุมสัญจรที่ จ.นราธิวาส

วันนี้ (29 ก.พ.2567) นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี เป็นประธานการประชุมสัญจร คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ที่ จ.นราธิวาส จากนั้นพร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ห์ และคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และพระโสภณคุณาธาร เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ร่วมกันมอบเงินให้กับพี่ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมา ครอบครัวละ 10,000 บาท รวม 500 ครอบครัว รวมเป็นเงิน 5 ล้านบาท

แบ่งเป็นพี่น้องมุสลิม 400 ครอบครัว และพี่น้องศาสนาพุทธ 100 ครอบครัว ซึ่งมีประธานและคณะกรรมการอิสลาม จ.ปัตตานี ยะลา สงขลา และนราธิวาส พร้อมอิหม่ามเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส

จุฬาราชมนตรีกล่าวว่า การช่วยเหลือครั้งนี้ถือเป็นการแสดงความมีน้ำใจต่อกัน ความรักใคร่ ความสมานฉันท์ สามัคคีปรองดองกัน ระหว่างคนในชาติ เมื่อเราเดือดร้อนทุกยาก ต่างก็หยิบยื่นความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อพี่น้องมุสลิมเดือดร้อนพี่น้องชาวพุทธก็ให้ความช่วยเหลือ เมื่อพี่น้องชาวพุทธเดือดร้อนพี่น้องมุสลิมก็ให้ความช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม

การช่วยเหลือในครั้งนี้ ยังความดีใจให้กับพี่น้องประชาชนคนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวพุทธหรือพี่น้องมุสลิมโดยทั่วหน้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง