"วิณะโรจน์" สั่ง ส.ป.ก.โคราช เอาผิด "ชัยวัฒน์" ถอด 27 หลักหมุด

สิ่งแวดล้อม
4 มี.ค. 67
06:50
9,199
Logo Thai PBS
"วิณะโรจน์" สั่ง ส.ป.ก.โคราช เอาผิด "ชัยวัฒน์" ถอด 27 หลักหมุด
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ความคืบหน้าปมพิพาทที่ดินเขาใหญ่ ล่าสุด "วิณะโรจน์" สั่งปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา แจ้งความดำเนินคดีอาญา “ชัยวัฒน์” กับพวก ถอนหลักหมุด ส.ป.ก.บ้านเหวปลากั้ง 27 หมุด อ้างอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน-เป็นทรัพย์สินของ ส.ป.ก.

วันที่ 3 มี.ค.2567 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ล่าสุดได้มอบหมายให้นายวัฒนา มังธิสาร รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นำนายอำมริต คงแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่ สภ.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อกล่าวโทษนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กับพวก

เหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 ก.พ.2567 เวลาประมาณ 10.00 น. นายชัยวัฒน์ พร้อมพวก ได้กระทำการซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ส.ป.ก. บริเวณบ้านเหวปลากั้ง หมู่ที่ 10 ต.หมูสี โดยเลขาธิการ ส.ป.ก. สั่งการให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

1.ที่ดินที่เกิดเหตุตั้งอยู่ที่บ้านเหวปลากั้ง หมู่ที่ 10 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นที่ดินที่ ส.ป.ก. ได้รับมาจากการนำที่ดินที่จำแนกออกจากป่าไม้ถาวรป่าเขาใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตามที่ปรากฏในพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับลงวันที่ 18 ก.ย.2505 เนื้อที่ประมาณ 33,896 ไร่ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 มี.ค.2530 มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 6/2527 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2527 ที่มีกรมป่าไม้ (ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานอุทยานแห่งชาติในขณะนั้น) ร่วมเป็นกรรมการ และได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน และ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2534 พื้นที่ที่เกิดเหตุจึงเป็นที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก. ตามมาตรา 26(3) และมาตรา 36 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518

2.นายชัยวัฒน์ กับพวก ดำเนินการถอนหลักหมุด ส.ป.ก. ในแปลงเลขที่ 9 ระวางที่ 5238ll 5008 และแปลงอื่นในบริเวณโดยรอบ รวม 27 หมุด โดยกล่าวอ้างเพื่อถือเอาว่า หลักหมุดดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยนายชัยวัฒน์ กับพวก ได้ยักย้ายหลักหมุดดังกล่าว ซึ่ง ส.ป.ก.นครราชสีมา ได้ฝังไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินโครงการที่จำแนกออกจากเขตป่าไม้ถาวรป่าเขาใหญ่อันเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก.

3.หลักหมุดดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ ส.ป.ก.นครราชสีมา จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการกำหนดขอบเขตรูปแปลงแผนที่ หลักหมุดดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินของ ส.ป.ก. โดยนายชัยวัฒน์ กับพวกได้ถอนหลักหมุดดังกล่าวและเอาไป ซึ่งปัจจุบัน ส.ป.ก.นครราชสีมา ยังไม่ได้รับหลักหมุดจำนวนดังกล่าวคืน

4.การปฏิบัติหน้าที่ของนายชัยวัฒน์ กับพวก ที่กล่าวอ้างว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พ.ศ.2505 ซึ่งกรมแผนที่ทหารได้ตรวจสอบข้อมูล Field book ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ (เดิมกรมป่าไม้) เป็นผู้บันทึกจัดทำขึ้นเองตามมาตรฐานแผนที่และการรังวัดสากล ยืนยันว่า ที่เกิดเหตุไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ดังนั้นการกระทำของนายชัยวัฒน์ กับพวก ที่ถอนหลักหมุด ส.ป.ก. จำนวน 27 หมุด จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 363 และมาตรา 334 ซึ่งเป็นการกระทำหน้าที่ที่มีลักษณะผิดต่อกฎหมายอาญาชัดเจน

ทั้งนี้ จึงสั่งการให้ ส.ป.ก.นครราชสีมา แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.หมูสี เพื่อให้นำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

หมุด ส.ป.ก.โผล่อุทยานฯ เขาใหญ่ เรื่องใหญ่กว่าแค่อ้าง “วันแมป” 

"อุทยาน" สั่งสแกนหลักหมุดนิรนาม ส.ป.ก.โผล่ป่าอนุรักษ์ 

กรมอุทยานฯ ยืนยันแผนที่แนวเขตเขาใหญ่ถูกต้อง 

ส.ป.ก. ยัน ที่ดินพิพาทเขาใหญ่ได้กรรมสิทธิ์ตาม กม. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง