โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารกลางปี 2567 จำนวน 233 นาย

การเมือง
20 มี.ค. 67
06:43
10,833
Logo Thai PBS
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารกลางปี 2567 จำนวน 233 นาย
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการกลางปี 2567 จำนวน 233 นาย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2567 เผยแพร่ประกาศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 181 นาย

วันที่ (19 มี.ค.2567) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 233 นาย ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2567 เป็นต้นไป โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษา ยังได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระเมษายน 2567 ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 181 นาย 

เช็กรายชื่อ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการกลางปี 2567 จำนวน 233 นาย

เช็กรายชื่อ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล จำนวน 181 นาย

อ่านข่าวอื่นๆ :

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ปิดประชุมรัฐสภา สมัยสามัญ ครั้งที่สอง 10 เม.ย.2567

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 32 นายทหาร-นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง